KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[078-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷三十八
  貯
 御書房
  列朝人
 畫軸上等
  唐董展三顧草廬圖
  唐李昭度山水人物
[078-1b]
  五代關仝蜀山棧道圖
  宋徐熙玉堂富貴圖
  宋米黻岷山圖
  宋李迪翎毛花卉
  宋馬遠竹鶴
  宋馬遠乘龍圖
  宋梁楷東籬高士圖
  元趙孟頫吹蕭士女圖
[078-2a]
  元趙孟頫夏木垂陰圖
  元趙孟頫觀泉圖
  元管道昇竹石
  元趙雍采菱圖
  元趙雍竹石鸜鵒圖
  元高克恭林壑高風圖
  元高克恭林巒烟雨圖
  元高克恭雲山
[078-2b]
  元錢選秋𤓰圖
  元陳琳疎枝雙雀圖
  元柯九思夏山欲雨圖
  元柯九思谿亭山色圖
  元朱徳潤林下鳴琴圖
  元王淵花鳥
  元郭天錫冩高使君意
  元顧安竹石
[078-3a]
  元顧安倪瓚合作古木竹石
  元衛九鼎洛神圖
  元朱叔重秋山叠翠圖
  元黄公望鐵崖圖
  元王蒙竹石流泉圖
  元王蒙蘭亭雪霽圖
  元王蒙幽林清逸圖
  元王蒙坡石煙篁圖
[078-3b]
  元王蒙有餘清圖
  元倪瓚疎林遠岫圖
  元倪瓚清閟閣圖
  元倪瓚楓落呉江圖
  元倪瓚松林亭子圖
  元倪瓚春雨新篁圖
  元倪瓚桐露清琴圖
  元倪瓚古木竹石
[078-4a]
  元倪瓚孤亭秋色圖
  元倪瓚修竹圖
  元倪瓚秋亭嘉樹圖
  元倪瓚畫竹
  元呉鎮竹石
  元盛懋秋林蕭散圖
  元曹知白松林平遠圖
  元曹知白東園載酒圖
[078-4b]
  元方方壺山陰雲雪圖
  元張守中枯荷鸂𪆟圖
  元張守中桃花幽鳥
  元謝天游古木雙鳩圖
  元來儀瑞穀圖
  元楊維楨歲寒圖
  元馬文璧秋林釣艇圖
  元馬文璧秋江釣艇圖
[078-5a]
  明宣宗嘉禾圖
  明宣宗戲猿圖
  明宣宗畫三陽開泰圖
  明王紱畫竹
  明王紱溪亭夜讀圖
  明王紱秋景
  明王紱竹石
  明夏㫤清風高節圖
[078-5b]
  明夏㫤竒石修篁圖
  明夏㫤半牕晴翠圖
  明邊景昭三友百禽圖
  明邊文進栗喜圖
  明杜瓊聽泉圖
  明沈周秋塘野鶩圖
  明沈周夜坐圖
  明沈周畫白頭長春圖
[078-6a]
  明沈周畫雞
  明沈周畫雞
  明沈周雙松
  明沈周春水新鵞圖
  明沈周溪居讀書圖
  明沈周金粟晚香圖
  明沈周仿倪瓚筆意
  明沈周抱琴圖
[078-6b]
  明沈周畫重陽景
  明沈周雨意
  明沈周寒林獨蹇圖
  明沈周蔬菜
  明唐寅江南農事圖
  明唐寅空山觀瀑圖
  明唐寅西洲話舊圖
  明唐寅雙松飛瀑圖
[078-7a]
  明唐寅蘆汀繫艇圖
  明唐寅花溪漁隱圖
  明唐寅畫雞
  明唐寅臨水芙蓉
  明唐寅瑞石海棠圖
  明唐寅杏花
  明唐寅芙蕖
  明仇英修褉圖
[078-7b]
  明仇英松隂琴阮圖
  明張靈漁樂圖
  明文徵明蘭亭修褉圖
  明文徵明古木寒泉圖
  明文徵明喬林煮茗圖
  明文徵明玉蘭冩生
  明文徵明松亭客話圖
  明文徵明緑隂草堂圖
[078-8a]
  明文徵明竹西茒舍圖
  明文徵明松下聽泉圖
  明文徵明空林覔句圖
  明文徵明碧梧修竹圖
  明文徵明溪亭訪友圖
  明文徵明金山圖
  明文徵明風雨歸舟圖
  明文徵明槐雨園亭圖
[078-8b]
  明文徵明燕山春色圖
  明文徵明朱竹
  明文伯仁五月江深圖
  明文伯仁呉山春霽圖
  明陳淳瓶荷冩生
  明陳淳秋光滿目圖
  明陳淳桐下鼓琴圖
  明錢穀百合冩生
[078-9a]
  明謝時臣豳風圖
  明陸治蔾花寫生
  明陸治春耕圖
  明陸治繡壁蓮峯圖
  明陸治雪忩見易圖
  明徐渭花竹
  明徐渭荷花
  明項聖謨疎林秋雨圖
[078-9b]
  明項聖謨蟠桃圖
  明孫克𢎞朱竹
  明談志伊松禽
  明呉彬文杏雙禽圖
  明侯懋功倣元人筆意
  明董其昌喬木晝隂圖
  明陳洪綬桃源圖
  明崔子忠畫蘇軾留帶圖
[078-10a]
  明陳嘉言梅花寒鵲圖
  明程仲堅西園雅集圖
  明姚徳厚秋林漁隱圖