KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[052-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷二十五
 貯
 重華宫
  列朝人書畫
 畫卷次等
  晉戴逵剡山圖
  六朝陸探㣲五岳圖
[052-1b]
  唐李思訓海天落照圖
  五代周文矩仙姬文會圖
  宋徽宗翠竹雙禽圖
  宋董源山口待渡圖
  宋郭熈關山積雪圖
  宋米芾山水
  宋王詵烟江叠嶂圖
  宋趙伯駒江山秋色圖
[052-2a]
  宋劉松年香山九老圖
  宋馬逺千巗競秀圖
  宋馬麟荷鄉清夏圖
  宋陳居中文姬觀獵圖
  宋方椿年瑶池獻壽圖
  元錢選寫生
  元啇琦春山圖
  元黄公望仿巨然溪山暖翠圖
[052-2b]
  元王振鵬畫魯恭三異圖
  明沈周雪景
  明沈周倣李晞古山水
  明仇英清明上河圖
  明仇英山水
  明常倫草蟲
  無名氏書畫
 畫卷上等
[052-3a]
  宋人江帆山市圖
  國朝人書畫
 畫卷上等
  王原祁秋山不老圖
  畫院漢宫春曉圖
  余省百蝶圖
 畫卷次等
  王翬長江萬里圖
[052-3b]
  王原祁西湖十景圖
  王原祁西湖十景圖
  宋駿業繪南廵圖
  蔣廷錫花果冩生
  張鵬翀秋來讀書圖
  董邦逹萬&KR0676松風圖
  沈源清明上河圖
  院本十八學士圖
[052-4a]
  院本漢宫春曉圖
  列朝人書畫
 書畫合卷上等
  元趙孟頫畫箕子授書圖並書洪範
  元趙孟頫書九歌並繪圖
  明文徴明踈林淺水圖並自書詩帖
 書畫合卷次等
  元趙孟頫書畫陶潜遺事
[052-4b]
  明文徵明盤谷圖並書叙