KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[018-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷八目録
  貯
 乾清宫八
  列朝人書畫
 畫軸上等
  宋易元吉池塘清景圖
  宋崔慤槲鳩圖
[018-1b]
  宋林椿花竹草蟲
  宋米芾雲山
  宋李唐寒谷先春圖
  宋蘇漢臣鎻諫圖
  宋劉松年東山絲竹圖
  宋馬逺嵗寒三友圖
  宋吕健翎毛
  元趙孟頫夏木垂隂圖
[018-2a]
  元趙孟頫踈林秀石圖
  元管道昇畫竹
  元錢選雞冠
  元錢選茶竹山雞圖
  元陳琳筍竹乳雀圖
  元柯九思古木新篁圖
  元柯九思修篁樹石
  元王淵花烏
[018-2b]
  元王淵古木鳴禽圖
  元王淵山叢野雉圖
  元唐棣疎林策蹇圖
  元唐棣松隂垂釣圖
  元唐棣山水
  元五蒙臨平秋早圖
  元王蒙松林書屋圖
  元倪瓚松亭山色圖
[018-3a]
  元倪瓚南渚春晚圖
  元倪瓚溪亭山色圖
  元倪瓚林石小景
  元倪瓚古石脩篁圖
  元倪瓚溪山亭子
  元倪瓚秋林野興圖
  元吳鎮赤壁圖
  元吳鎮秋江濯足圖
[018-3b]
  元盛懋山莊對奕圖
  元曹知白松溪蕭寺圖
  元陸廣古木幽篁圖
  元王元中古木幽篁圖
  元馬文璧仿董源秋山圖
  明宣宗秋獵圖
  明宣宗三元圖
  明宣宗春曉捕魚圖
[018-4a]
  明宣宗烟波捕魚圖
  明宣宗蘆鴈
  明宣宗蘆鴈
  明宣宗蘆鴈
  明宣宗蘆鴈
  明宣宗蘆鴈
  明王紱溪山漁隱圖
  明王紱梧亭小景
[018-4b]
  明夏㫤龍角竹
  明邊景昭雙喜圖
  明沈周松風白石圖
  明沈周慈竹圖
  明沈周仿倪瓚喬柯亭子
  明沈周牡丹
  明沈周溪南訪隠圖
  明唐寅梨花冩生
[018-5a]
  明唐寅虬松雪瀑圖
  明唐寅春遊圖
  明唐寅乘鸞圖
  明唐寅折梅仕女圖
  明仇英聽泉圖
  明仇英水仙蠟梅
  明仇英臨崔白竹鳩圖
  明文徴明飛瀑松聲圖
[018-5b]
  明文徴明松坡高士圖
  明文徴明臨流樹䕃圖
  明文徴明玉蘭
  明文徴明落木寒泉圖
  明文徴明茒亭清話圖
  明文徴明買魚沽酒圖
  明文徴明絶壑鳴琴圖
  明陳淳葵菊
[018-6a]
  明董其昌巫山雨意圖
  明董其昌仿黄公望筆意
  明董其昌雲岫
  明杜霖高冠柱石圖
  明顧懿德山水
  明王時敏層巒秋霽圖
 畫軸次等
  唐王維林峰積雪圖
[018-6b]
  唐王維闗山行旅圖
  宋徽宗通臂摘果圖
  宋李成寒林積雪圖
  宋董源烟浮逺岫圖
  宋黄居寀山水并冩生
  宋翟院深谿山霽雪圖
  宋郭熙秋山紅樹圖
  宋郭熙雙松泉石圖
[018-7a]
  宋王詵三白圖
  宋戴琬太平時樂鳥
  宋蘇漢臣毛女圖
  元趙孟頫百駿圖
  元錢選冩生
  元錢選折枝桃花
  元黄公望浮嵐暖翠圖
  元王蒙長夏幽居圖
[018-7b]
  元倪瓚山水
  元倪瓚荆溪書屋圖
  元倪瓚浦城春色圖
  元倪瓚樹石小景
  元盛懋漁樵圖
  明宣宗獅子圖
  明宣宗黑猿圖
  明宣宗觀梅詩思圖
[018-8a]
  明夏㫤淇園春雨圖
  明邊景昭花鳥
  明邊景昭錦桃山雉圖
  明商喜栁隂散牧圖
  明温良百蝶圖
  明林良秋塘雙鴈圖
  明林郊蘆鴈
  明戴進海屋鶴算圖
[018-8b]
  明戴進前赤壁圖
  明張路蟠桃九熟圖
  明沈周江亭待月圖
  明吕紀茶梅竹雀
  明吕紀花卉
  明吕紀雪栁寒兔圖
  明吕紀蘆洲秋雁圖
  明吕紀雪栁魚鷹圖
[018-9a]
  明吕紀荻浦雁來圖
  明唐寅秋亭逺岫圖
  明仇英松亭放鶴圖
  明仇英蘭亭㑹圖
  明文徴明楓林詩意圖
  明文徴明古樹竒石圖
  明謝時臣湖山春曉圖
  明陳子和蘆雁
[018-9b]
  明王偕蓮鷺芙蓉圖
  明周之冕梅花
  明董其昌秋山圖
  明董其昌秋山書屋圖
  明董其昌春景山水
  明項聖謨聽泉圖
  明鄭文林採芝圖
  明薛素素畫蘭