KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[070-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷三十四目録
  貯
 御書房七
  列朝人
 畫卷次等
  唐閻立夲畫歩輦圖
  唐王維溪山雪渡圖
[070-1b]
  唐李昭道畫蓬萊宫闕圖
  五代周文矩七賢過闗圖
  宋徽宗王濟觀馬圖
  宋徽宗金英秋禽圖
  宋董源重溪烟靄圖
  宋郭忠恕摹顧愷之蘭亭讌集圖
  宋燕文貴倣王維江干積雪圖
  宋燕文貴溪風圖
[070-2a]
  宋許道寜烟溪夏景
  宋劉永年花隂玉兔圖
  宋郭熙山水
  宋李公麟丹霞訪龎居士圖
  宋李公麟西園雅集圖
  宋李公麟十八學士圖
  宋趙令穰湖莊清夏圖
  宋米友仁雲山圖
[070-2b]
  宋張擇端清明上河圖
  宋張擇端清明上河圖
  宋趙伯駒仙山樓閣圖
  宋趙伯駒畫滕王閣宴㑹圖
  宋馬和之桃源圖
  宋朱鋭畫春社醉歸圖
  宋徐夲歴代錢譜
  宋江貫道千巖萬壑圖
[070-3a]
  宋劉松年西園雅集圖
  宋艾淑武夷山圖
  宋僧法常寫生
  宋范安仁魚藻圖
  元趙孟頫畫陶潛軼事圖
  元趙孟頫前後赤壁賦圖
  元趙孟頫古木㪚馬圖
  元趙孟頫畱犢圖
[070-3b]
  元趙孟頫洗馬圖
  元趙孟頫管道昇合作
  元管道昇修竹圖
  元錢選七賢圖
  元錢選畫錦灰堆
  元錢選荔支圖
  元錢選荔支圖
  元錢選畫忠孝圖
[070-4a]
  元錢選青山白雲圖
  元王振鵬畫鍾馗送嫁圖
  元王振鵬金明奪錦圖
  元王振鵬五雲樓閣圖
  元王淵荷花鸂𪆟圖
  元黄公望溪山雨意圖
  元王䝉松忩讀易圖
  元王䝉畫芝蘭室圖
[070-4b]
  元吴鎭竹譜
  元張中畫菊
  明宣宗萬年松圖
  明吴偉倣李公麟洗兵圖
  明張珪神龜圖
  明沈周畫松石間意
  明沈周淇園春雨圖
  明沈周林隠圖
[070-5a]
  明沈周畫䆳菴圖
  明沈周畫梅花
  明唐寅畫對竹圖
  明唐寅坐臨溪閣圖
  明唐寅折枝花卉
  明唐寅秋林髙士圖
  明唐寅煮茶圖
  明仇英乞巧圖
[070-5b]
  明仇英花鳥寫生
  明仇英漢宮春曉圖
  明張崟秋色圖
  明文徴明畫新燕篇詩意
  明文徴明赤壁賦圖
  明文徴明存菊圖
  明文嘉畫㑹景堂圖
  明陳淳山水
[070-6a]
  明陳淳洛陽春色圖
  明陳淳牡丹
  明陳淳雲白山青圖
  明錢榖氷蘖齋圖
  明錢榖溪閣髙門圖附文徴明詩帖
  明徐渭畫竹
  明宋懋晉摹諸家樹譜
  明黄彪畫九老圖
[070-6b]
  明趙左倣黄公望富春大嶺圖
  明周之冕花鳥
  明黄希憲江村圖
  明董其昌巖居圖
  明董其昌倣小米瀟湘竒境圖
  明陸逺倣巨然谿山無盡圖
  明鄒典金陵勝景圖
  明陳嘉言花卉
[070-7a]
  明程士椷萬松圖
  明王時敏倣宋元諸家畫
  明楊文驄蘭石
  明馬守貞畫蘭