KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[283-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百六十九
 人物志一百四十九
 列女傳二十九
  八旗漢軍列女傳七
 鑲黄旗漢軍馬甲丁得雲之妻魏氏
 鑲黄旗漢軍馬甲唐瑞仁之妻孔氏
 鑲黄旗漢軍閒散丁國棟之妻張氏
[283-1b]
 鑲黄旗漢軍閒散傅自信之妻王氏
 鑲黄旗漢軍台丁張文亮之妻張氏
 鑲黄旗漢軍拜唐阿李慶蕃之妻陳佳氏
 鑲黄旗漢軍副都統崔承書之繼妻梅佳氏
 正黄旗漢軍閒散李世俊之妻關氏
 正黄旗漢軍莊頭佟學禮之妻金氏
 正白旗漢軍敖爾布羅頊齡之妻呉氏
 正白旗漢軍馬甲江玉柱之妻張氏
[283-2a]
 正白旗漢軍馬甲田震之妻沈氏
 正白旗漢軍養育兵張漢功之妻屈氏
 正白旗漢軍養育兵于世泰之妻戴氏
 正白旗漢軍馬甲毛緒之妻劉氏
 正白旗漢軍馬甲許養正之妻于氏
 正白旗漢軍兵部他庫拉什觀音保之妻王氏
 正白旗漢軍閒散李五八之妻楊氏
 正白旗漢軍閒散趙强之妻楊氏
[283-2b]
 正紅旗漢軍馬甲馬國英之繼妻韓氏
 正紅旗漢軍馬甲李紹龍之妻王氏
 正紅旗漢軍馬甲保住之妻崔氏
 正紅旗漢軍閒散張化桐之妻趙氏
 正紅旗漢軍馬甲王文鳯之妻張氏
 鑲白旗漢軍司之樂之繼妻陳氏
 鑲白旗漢軍馬甲宋文銘之妻陳佳氏
 鑲白旗漢軍敖爾布談志剛之妻郎氏
[283-3a]
 鑲白旗漢軍馬甲朱維魁之妻胡氏
 鑲白旗漢軍閒散楊海山之妻蔣氏
 鑲紅旗漢軍養育兵吕天望之妻楊氏
 鑲紅旗漢軍閒散四達色之妻尚氏
 鑲紅旗漢軍閒散髙斌全之妻朴氏
 正藍旗漢軍閒散佟源之妻李氏
 正藍旗漢軍閒散佟鍟之妻李氏
 正藍旗漢軍閒散白之眉之妻劉氏
[283-3b]
 鑲藍旗漢軍馬甲楊培興之妻胡氏
 鑲藍旗漢軍閒散張潮之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍閒散徐汝枚之妻張氏
 鑲藍旗漢軍匠役馬述徳之妻國氏
 鑲藍旗漢軍馬甲劉建勲之妻丁氏以上俱於乾/隆五十一年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲朱家泰之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲閆支明之妻王氏
[283-4a]
 鑲黄旗漢軍馬甲趙知之妻牛氏
 鑲黄旗漢軍馬甲鄒雲成之妻張氏
 鑲黄旗漢軍閒散石宣之妻聶氏
 正黄旗漢軍拜唐阿赫達子之妻冀氏
 正黄旗漢軍拜唐阿趕嘴之妻邱氏
 正黄旗漢軍馬甲王嘉義之妻劉氏
 正白旗漢軍閒散宣秉㤗之妻髙氏
 正白旗漢軍水手王世英之妻白氏
[283-4b]
 正白旗漢軍壯丁王瑞之妻孫氏
 正紅旗漢軍馬甲朱孝祥之妻崔氏
 正紅旗漢軍閒散温琮之妻羅氏
 正紅旗漢軍生員汪桐之妻關佳氏
 正紅旗漢軍馬甲張秉正之妻趙氏
 正紅旗漢軍馬甲夀保之妻劉氏
 鑲白旗漢軍馬甲胡士旺之妻何氏
 鑲白旗漢軍馬甲楊文坤之妻許氏
[283-5a]
 鑲白旗漢軍閒散紀雲龍之妻鄭氏
 鑲白旗漢軍閒散馬士達之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍佐領趙燦緯之妻繆氏
 鑲紅旗漢軍馬甲二達色之妻張氏
 鑲紅旗漢軍領催陳宗極之妻李氏
 鑲紅旗漢軍馬甲宋宏謨之妻王氏
 鑲紅旗漢軍馬甲余進禮之妻張氏
 鑲紅旗漢軍馬甲朱兆炳之妻陳氏
[283-5b]
 正藍旗漢軍領催佟育徳之妻朱氏
 正藍旗漢軍馬甲于清之妻張氏
 正藍旗漢軍馬甲曹洪祥之妻王氏
 正藍旗漢軍閒散常文學之妻王氏
 正藍旗漢軍閒散劉養夀之妻袁氏
 正藍旗漢軍馬甲黄悅廣之妻鍾氏
 正藍旗漢軍馬甲莫興隆之妻陳氏
 鑲藍旗漢軍炮手徐士成之妻張氏
[283-6a]
 鑲藍旗漢軍馬甲王智之妻佟氏
 鑲藍旗漢軍馬甲傅英之妻沐氏
 鑲藍旗漢軍馬甲韓延基之妻金氏
 鑲藍旗漢軍炮手王國彦之妻李氏
 鑲藍旗漢軍閒散王得義之妻袁氏
 鑲藍旗漢軍閒散張林之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍馬甲馬林太之妻竇氏
 鑲藍旗漢軍馬甲周作祥之妻黄氏以上俱於乾/隆五十二年
[283-6b]
  旌表/
 鑲黄旗漢軍閒散范樹琪之妻常氏
 鑲黄旗漢軍閒散于寛之妻陳氏
 鑲黄旗漢軍馬甲崔禮之妻汪氏
 正黄旗漢軍閒散劉文魁之妻王氏
 正黄旗漢軍馬甲李崇馨之妻宋氏
 正黄旗漢軍馬甲伍成瑞之妻劉氏
 正白旗漢軍閒散蘇煥之妻張氏
[283-7a]
 正白旗漢軍馬甲姜佩之妻張氏
 正白旗漢軍閒散栁鵬之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲王錦之妻諾氏
 正白旗漢軍馬甲王瑜之妻康氏
 正白旗漢軍閒散李朝俊之繼妻劉氏
 正白旗漢軍馬甲五格之妻戴氏
 正紅旗漢軍領催莊世禄之妻徐氏
 鑲白旗漢軍馬甲雷英之妻朱氏
[283-7b]
 鑲白旗漢軍馬甲盧炎之妻髙氏
 鑲白旗漢軍馬甲徐文彬之妻楊氏
 鑲白旗漢軍馬甲蘇邦翰之妻紀氏
 鑲白旗漢軍領催李世元之妻關氏
 鑲紅旗漢軍馬甲閆士玉之妻張氏
 鑲紅旗漢軍馬甲郭文光之妻張氏
 鑲紅旗漢軍閒散傅天保之妻甯氏
 鑲紅旗漢軍馬甲管九棄之妻侯氏
[283-8a]
 鑲紅旗漢軍馬甲姚士能之妻朱氏
 正藍旗漢軍領催羅仲儀之妻田氏
 正藍旗漢軍馬甲甘運澤之妻呉氏
 正藍旗漢軍馬甲孫成徳之妻周氏
 正藍旗漢軍領催鍾瀚澤之繼妻陳氏
 鑲藍旗漢軍䕶軍豐盛額之妻顧氏
 鑲藍旗漢軍馬甲蕭莊之妻王氏
 鑲藍旗漢軍馬甲劉涵之妻金氏
[283-8b]
 鑲藍旗漢軍馬甲波爾泰之妻王氏以上俱於乾/隆五十三年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲倉兒之妻陸氏
 鑲黄旗漢軍馬甲李坤之妻孟氏
 鑲黄旗漢軍水手髙懐智之妻于氏
 鑲黄旗漢軍馬甲安定邦之妻王氏
 正黄旗漢軍馬甲譚祺之妻曲氏
 正黄旗漢軍壯丁張玉麟之妻髙氏
[283-9a]
 正黄旗漢軍馬甲那丹珠之妻趙佳氏
 正黄旗漢軍馬甲楊連之妻畢氏
 正黄旗漢軍監生滚布之妻梁氏
 正黄旗漢軍馬甲朱延齡之妻胡氏
 正白旗漢軍馬甲何國璽之妻孟氏
 正白旗漢軍馬甲黄朝新之妻張氏
 正白旗漢軍閒散張名著之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲墨爾根之妻孫氏
[283-9b]
 正白旗漢軍閒散老格之妻𤓰勒佳氏
 正白旗漢軍閒散三小兒之妻王氏
 正白旗漢軍閒散魏大有之妻李氏
 正紅旗漢軍養育兵李文亮之妻呉氏
 正紅旗漢軍馬甲余徳裕之妻聞氏
 正紅旗漢軍馬甲劉天保之妻張氏
 鑲白旗漢軍領催陳鎧之妻髙氏
 鑲白旗漢軍閒散王老格之妻李氏
[283-10a]
 鑲白旗漢軍閒散佛保之妻王氏
 鑲紅旗漢軍馬甲劉士義之妻鄭氏
 鑲紅旗漢軍馬甲陳芳之妻陳氏
 正藍旗漢軍天文生李名綬之妻富察氏
 正藍旗漢軍馬甲蕭國柱之妻李氏
 正藍旗漢軍馬甲梅芝秀之妻圖氏
 正藍旗漢軍閒散李扶龍之妻胡氏
 正藍旗漢軍閒散栁世榮之妻佟氏
[283-10b]
 正藍旗漢軍閒散張連之妻金氏
 正藍旗漢軍水手王曽之妻李氏
 正藍旗漢軍壯丁龔建勲之妻李氏
 正藍旗漢軍台丁裴賜明之妻陳氏
 正藍旗漢軍台丁邢自俊之妻范氏
 鑲藍旗漢軍馬甲王承祚之妻髙氏以上俱於乾/隆五十四年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍閒散髙煒之妻呉氏
[283-11a]
 鑲黄旗漢軍馬甲王彪之妻于氏
 鑲黄旗漢軍馬甲馬肇鳯之繼妻胡氏
 鑲黄旗漢軍馬甲張有茂之繼妻張氏
 鑲黄旗漢軍閒散李國强之妻趙氏
 鑲黄旗漢軍馬甲萬枝春之妻王氏
 正黄旗漢軍監生陳鵬舉之妻劉氏
 正黄旗漢軍馬甲朱文溥之妻劉氏
 正黄旗漢軍閒散胡開全之妻董氏
[283-11b]
 正黄旗漢軍馬甲王振廣之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲李朝儒之妻徐氏
 正白旗漢軍馬甲李廷芳之妻周氏
 正白旗漢軍候補筆帖式梁咸里之妻陳氏
 正白旗漢軍閒散鄒自泰之妻姚氏
 正白旗漢軍閒散王世綱之妻趙氏
 正白旗漢軍馬甲王巖之妻許氏
 正白旗漢軍馬甲毛周顯之妻張氏
[283-12a]
 正紅旗漢軍馬甲姜廣量之妻周氏
 正紅旗漢軍馬甲李炎之妻孟氏
 正紅旗漢軍馬甲崔英之妻王氏
 正紅旗漢軍閒散髙汝安之妻周氏
 鑲白旗漢軍馬甲張徴之繼妻李氏
 鑲白旗漢軍馬甲戴釗之妻石氏
 鑲白旗漢軍水手劉國榮之妻張氏
 鑲白旗漢軍壯丁呉旺之妻楊氏
[283-12b]
 鑲白旗漢軍水手張應麟之妻王氏
 鑲白旗漢軍水手張三兒之妻李氏
 鑲白旗漢軍水手二小之妻陳氏
 鑲白旗漢軍壯丁張登雲之妻博爾濟吉特氏
 鑲紅旗漢軍敖勒布王克恵之妻蔡氏
 鑲紅旗漢軍馬甲張吉仁之妻侯氏
 鑲紅旗漢軍馬甲張福榮之妻王氏
 鑲紅旗漢軍馬甲金玉璽之妻熊氏
[283-13a]
 正藍旗漢軍馬甲髙源之妻張氏
 正藍旗漢軍閒散張志榮之妻項氏
 正藍旗漢軍閒散盧進鳯之妻曽氏
 鑲藍旗漢軍炮手裴巨之繼妻張氏
 鑲藍旗漢軍馬甲于愷之妻陳氏
 鑲藍旗漢軍閒散崔國材之妻郭氏
 鑲藍旗漢軍馬甲王鎮之妻金氏
 鑲藍旗漢軍閒散李得成之妻李氏
[283-13b]
 鑲藍旗漢軍閒散金相之妻洪氏
 鑲藍旗漢軍閒散劉毓馨之妻張氏以上俱於乾/隆五十五年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍弓匠蔡廷彦之妻陳氏
 鑲黄旗漢軍閒散賈理之妻魏氏
 鑲黄旗漢軍拜唐阿永福之妻崔氏
 鑲黄旗漢軍閒散齊林保之妻陳氏
 鑲黄旗漢軍閒散范建䇿之妻陳佳氏
[283-14a]
 正黄旗漢軍馬甲邵鵬之妻孫氏
 正黄旗漢軍養育兵金亮之妻范氏
 正黄旗漢軍馬甲林瑞之妻安氏
 正黄旗漢軍領催王玠之妻李氏
 正黄旗漢軍馬甲徐剛之妻余氏
 正白旗漢軍馬甲呉興安之妻蕭氏
 正白旗漢軍馬甲馬國柱之妻甯氏
 正白旗漢軍馬甲陳世璠之繼妻趙氏
[283-14b]
 正白旗漢軍閒散宋相之妻孔氏
 正白旗漢軍壯丁王國瑞之妻張氏
 正紅旗漢軍兵部聴差丁文興明之妻髙氏
 正紅旗漢軍營兵孫英之妻李氏
 鑲白旗漢軍炮手王起之妻辛氏
 鑲白旗漢軍馬甲謝倫之繼妻劉氏
 鑲白旗漢軍馬甲岳為喜之妻洪氏
 鑲白旗漢軍馬甲觀音柱之妻陳氏
[283-15a]
 鑲白旗漢軍壯丁吕孝之妻孫氏
 鑲白旗漢軍台丁蔣瑞之妻姜氏
 鑲白旗漢軍台丁岳浩之妻程氏
 鑲白旗漢軍台丁强宗之妻鄒氏
 鑲白旗漢軍壯丁湯君輔之妻劉氏
 鑲白旗漢軍壯丁張名傑之妻劉氏
 鑲白旗漢軍壯丁李順之妻張氏
 鑲白旗漢軍馬甲馬朝俊之妻張氏
[283-15b]
 鑲白旗漢軍幼丁馬義徳之妻呉色氏
 鑲紅旗漢軍馬甲李國樑之妻趙氏
 鑲紅旗漢軍閒散吳先功之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍前鋒徐繼勇之妻張氏
 鑲紅旗漢軍馬甲盛元祥之妻佟氏
 正藍旗漢軍馬甲連諠之妻楊氏
 鑲藍旗漢軍馬甲郭秉徳之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍馬甲劉文熠之妻張氏
[283-16a]
 鑲藍旗漢軍馬甲孫成之妻栁氏
 鑲藍旗漢軍馬甲唐文華之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍領催福昌之妻王氏以上俱於乾隆/五十六年
 旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲王士臣之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲陳䥥之妻時氏
 鑲黄旗漢軍壯丁陳七達兒之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閒散盧成柱之妻扈氏
[283-16b]
 鑲黄旗漢軍閒散盧成龍之妻教氏
 鑲黄旗漢軍千丁杜富有之妻張氏
 鑲黄旗漢軍園丁巴小四子之未婚妻劉氏
 鑲黄旗漢軍馬甲蘇垂奉之妻孫氏
 正黄旗漢軍馬甲湛功臣之妻王氏
 正黄旗漢軍壯丁董雲輔之妻温氏
 正黄旗漢軍官學生秦通之妻趙氏
 正黄旗漢軍壯丁李五狗兒之妻朱氏
[283-17a]
 正黄旗漢軍壯丁徐輔臣之妻王氏
 正黄旗漢軍壯丁郭興之妻劉氏
 正黄旗漢軍壯丁胡雲章之妻林氏
 正黄旗漢軍馬甲閆有昌之妻方氏
 正黄旗漢軍馬甲賴淇之妻姚氏
 正白旗漢軍敖爾布葉邦賢之妻髙氏
 正白旗漢軍馬甲李旺之妻韓氏
 正白旗漢軍弓匠羅秉璉之妻崔氏
[283-17b]
 正白旗漢軍馬甲劉璋之妻宋氏
 正白旗漢軍閒散賽薩納之妻王氏
 正白旗漢軍閒散邢義林之妻黄氏
 正白旗漢軍馬甲傅永㤗之妻陳氏
 正紅旗漢軍敖爾布謝永福之妻傅氏
 正紅旗漢軍閒散閔常鎻之妻郭氏
 鑲白旗漢軍武舉祖格教之未婚妻金氏
 鑲白旗漢軍閒散羅剛之妻雷氏
[283-18a]
 鑲白旗漢軍壯丁劉剛之妻于氏
 鑲紅旗漢軍他庫爾什何徳龍之妻李氏
 鑲紅旗漢軍馬甲趙璉之妻于氏
 鑲紅旗漢軍馬甲白起龍之妻黎氏
 鑲紅旗漢軍馬甲髙玉麟之妻王氏
 鑲紅旗漢軍閒散陳嘉志之妻袁氏
 鑲紅旗漢軍馬甲田旺之妻王氏
 正藍旗漢軍弓匠明善之妻鄭氏
[283-18b]
 正藍旗漢軍馬甲閆成徳之妻李氏
 正藍旗漢軍閒散六十八之妻趙氏
 正藍旗漢軍馬甲劉珠之繼妻陳氏
 正藍旗漢軍馬甲七十三之妻張氏
 正藍旗漢軍馬甲陳名玥之妻楊氏
 鑲藍旗漢軍馬甲福夀之妻邱氏
 鑲藍旗漢軍馬甲崔徳之妻趙氏
 鑲藍旗漢軍馬甲鄭紹泰之妻穆氏
[283-19a]
 鑲藍旗漢軍馬甲陶元明之妻裴氏以上俱於乾/隆五十七年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍步甲張經之妻蘇氏
 鑲黄旗漢軍馬甲丁泰之妻曹氏
 鑲黄旗漢軍閒散劉燿之妻梁氏
 鑲黄旗漢軍馬甲田俊之妻蘇氏
 鑲黄旗漢軍閒散李進福之妻鍾氏
 鑲黄旗漢軍閒散王兆禮之妻李氏
[283-19b]
 鑲黄旗漢軍閒散李均金之妻劉氏
 鑲黄旗漢軍幼丁喀爾善之妻烏爾吉几氏
 鑲黄旗漢軍壯丁尚璽之妻陳氏
 鑲黄旗漢軍壯丁孫吉貴之妻郭氏
 鑲黄旗漢軍壯丁尚守斌之妻趙氏
 正黄旗漢軍監生李繼文之妻鄭氏
 正黄旗漢軍台丁朱朝斌之妻王氏
 正黄旗漢軍台丁趙有柱之妻林氏
[283-20a]
 正黄旗漢軍台兵謝林之妻達氏
 正白旗漢軍領催徐學詩之妻牛氏
 正白旗漢軍敖爾布達子之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲朱林之妻崔氏
 正白旗漢軍敖爾布李秉仁之妻邱氏
 正白旗漢軍領催張文适之妻劉氏
 正白旗漢軍馬甲鄧錦之妻王氏
 正白旗漢軍筆帖式董彦純之妻張氏
[283-20b]
 正白旗漢軍壯丁姜廷文之妻范氏
 正白旗漢軍壯丁陳士章之妻馬氏
 正白旗漢軍馬甲額隆額之妻程氏
 正白旗漢軍筆帖式孫運昌之妻王氏
 正白旗漢軍壯丁孫恮之妻王氏
 正紅旗漢軍壯丁郝有禄之妻羅氏
 正紅旗漢軍水手陳恒玉之妻王氏
 鑲白旗漢軍馬甲四十八之妻常氏
[283-21a]
 鑲白旗漢軍文舉人兼馬甲董敏第之妻張氏
 鑲白旗漢軍候補驛丞甯景武之妻左氏
 鑲白旗漢軍壯丁王文耀之妻金氏
 鑲白旗漢軍馬甲陳文璒之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍馬甲蕭廣仁之妻馬氏
 鑲紅旗漢軍閒散時連之妻黄氏
 鑲紅旗漢軍閒散髙士敬之妻孔氏
 鑲紅旗漢軍馬甲李文明之妻郭氏
[283-21b]
 鑲紅旗漢軍領催屋勒親之妻髙氏
 鑲紅旗漢軍馬甲金秉烜之妻徐氏
 正藍旗漢軍馬甲劉士興之繼妻許氏
 正藍旗漢軍閒散王六之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍騎都尉劉紹基之繼妻關氏
 鑲藍旗漢軍養育兵徐松齡之妻王氏
 鑲藍旗漢軍閒散謝三益之妻王氏
 鑲藍旗漢軍馬甲鄭宗賢之妻張氏
[283-22a]
 鑲藍旗漢軍壯丁余宗達之妻陳氏以上俱於乾/隆五十八年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲胡天桂之繼妻張氏
 鑲黄旗漢軍步甲劉國俊之妻胡氏
 鑲黄旗漢軍閒散盧成清之妻李氏
 鑲黄旗漢軍閒散劉利之妻張氏
 鑲黄旗漢軍壯丁車士英之妻郭氏
 鑲黄旗漢軍壯丁閆俊之妻范氏
[283-22b]
 鑲黄旗漢軍壯丁張國義之妻韓氏
 正黄旗漢軍馬甲馬亮之妻胡氏
 正黄旗漢軍馬甲呼布之妻陳氏
 正黄旗漢軍園頭劉希曽之妻白氏
 正黄旗漢軍壯丁薛義之妻閆氏
 正黄旗漢軍壯丁金希達之妻閆氏
 正黄旗漢軍壯丁薛金之妻金氏
 正黄旗漢軍壯丁王英明之妻李氏
[283-23a]
 正黄旗漢軍文生員羅保合之妻籍氏
 正白旗漢軍炮手史耀臣之妻宋氏
 正白旗漢軍馬甲彭英之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲石傑之妻楊氏
 正白旗漢軍馬甲蕭九成之妻奚氏
 正白旗漢軍馬甲王廷冕之妻戴氏
 正白旗漢軍馬甲黄曽竒之妻董氏
 正白旗漢軍閒散許兆麟之妻髙氏
[283-23b]
 正白旗漢軍馬甲瑪爾太之妻胡氏
 正白旗漢軍閒散得禄之妻王氏
 正紅旗漢軍馬甲趙錦之妻魯氏
 正紅旗漢軍馬甲姜紹渭之妻髙氏
 正紅旗漢軍領催武雄亮之妻髙氏
 正紅旗漢軍養育兵劉朝棟之妻姚氏
 鑲白旗漢軍馬甲玉柱之妻李氏
 鑲白旗漢軍馬甲胡世徳之妻楊氏
[283-24a]
 鑲白旗漢軍領催陳福之妻韓氏
 鑲白旗漢軍步甲郭焜之妻何氏
 鑲白旗漢軍閒散何信之妻王氏
 鑲白旗漢軍馬甲陳國旺之妻陳氏
 鑲白旗漢軍壯丁李士樊之妻汪氏
 鑲白旗漢軍壯丁胡明興之妻李氏
 鑲紅旗漢軍候選縣丞劉永鏻之繼妻寧氏
 鑲紅旗漢軍馬甲王永祚之妻髙氏
[283-24b]
 鑲紅旗漢軍馬甲梁建章之妻徐氏
 鑲紅旗漢軍馬甲孫枝桂之妻周氏
 鑲紅旗漢軍馬甲姚經相之妻孫氏
 鑲紅旗漢軍閒散郭廷弼之妻王氏
 鑲紅旗漢軍馬甲王永召之妻王氏
 鑲紅旗漢軍馬甲劉世常之妻周氏
 鑲紅旗漢軍馬甲王敏之妻王氏
 正藍旗漢軍馬甲李士輔之妻季氏
[283-25a]
 正藍旗漢軍閒散周國昇之妻王氏
 正藍旗漢軍馬甲二格之未婚妻范氏
 鑲藍旗漢軍閒散戴玥之妻扈氏以上俱於乾隆/五十九年
 旌表/
 
 
 
 
[283-25b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百六十九