KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[275-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百六十一
 人物志一百四十一
 列女傳二十一
  八旗蒙古列女傳四
 鑲黄旗䝉古前鋒逹爾扎之妻齊克騰氏
 鑲黄旗䝉古馬甲丹巴林泰之妻李氏
 鑲黄旗蒙古雲騎尉圗桑阿之妻尚氏
[275-1b]
 鑲黄旗䝉古前鋒常森保之妻和佳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲伊成之妻佟佳氏
 鑲黄旗蒙古前鋒夀元之妻裕瑚魯氏
 鑲黄旗䝉古馬甲長夀之妻鄂濟多克氏
 鑲黄旗䝉古馬甲烏爾圗那蘓圗之繼妻克什特
 氏
 鑲黄旗蒙古馬甲訥克圗之妻張佳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲廣禄之妻額勒徳特氏
[275-2a]
 鑲黄旗䝉古馬甲頗㢘之妻鄂莫多克氏
 鑲黄旗蒙古馬甲重陽保之妻蘇尼特氏
 鑲黄旗䝉古馬甲常夀之妻把岳忒氏
 鑲黄旗䝉古馬甲六十七之妻佟啟氏
 鑲黄旗蒙古馬甲傅保之妻佟啟氏
 鑲黄旗蒙古馬甲多爾吉之妻莽努特氏
 鑲黄旗䝉古馬甲常夀之妻查庫塔氏
 鑲黄旗䝉古馬甲八十八之妻張氏
[275-2b]
 鑲黄旗蒙古馬甲費雅納之妻烏扎拉氏
 正黄旗䝉古閑散布岳什之妻巴魯特氏
 正黄旗䝉古馬甲官家保之妻蘓宻爾氏
 正黄旗蒙古馬甲五十之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗䝉古馬甲鄂莫克圗之妻圗莫特氏
 正黄旗䝉古馬甲沙進逹里之繼妻和齊特氏
 正黄旗䝉古閑散逹蘭泰之妻維尼爾氏
 正白旗䝉古䕶軍伊白克圗之繼妻黄氏
[275-3a]
 正白旗蒙古䕶軍逹崇阿之妻把岳忒氏
 正白旗䝉古領催海保之繼妻王氏
 正白旗䝉古馬甲麻色之妻戴氏
 正白旗蒙古馬甲巴爾當之妻胡氏
 正紅旗䝉古䕶軍巴拉布之妻馬氏
 正紅旗䝉古䕶軍哈清阿之妻張氏
 正紅旗蒙古馬甲六狗児之妻趙氏
 正紅旗䝉古馬甲多爾吉之妻髙氏
[275-3b]
 正紅旗䝉古筆帖式騰格特之妻王氏
 正紅旗蒙古馬甲三保之妻曾氏
 正紅旗䝉古馬甲福僧格之妻索佳氏
 正紅旗䝉古馬甲拖金之妻朱氏
 正紅旗蒙古馬甲衣特根之妻富察氏
 正紅旗䝉古䕶軍五黒之妻鄧氏
 正紅旗䝉古馬甲楊夀之妻何佳氏
 正紅旗蒙古領催二雅圗之妻唐佳氏
[275-4a]
 鑲白旗䝉古䕶軍圗莫代之妻趙氏
 鑲白旗䝉古䕶軍蘓爾泰之妻吳氏
 鑲白旗蒙古䕶軍多隆五之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗䝉古馬甲巴雅思胡之妻金氏
 鑲白旗䝉古馬甲六十九之妻巴延氏
 鑲白旗蒙古馬甲貴倫齊之妻查拉克氏
 鑲白旗蒙古馬甲逹蘭泰之妻查爾和特氏
 鑲白旗䝉古匠役有禄之妻𤓰勒佳氏
[275-4b]
 鑲紅旗䝉古馬甲福倫泰之妻舒舒覺羅氏
 鑲紅旗蒙古馬甲留保住之妻傅佳氏
 鑲紅旗䝉古馬甲常魁之妻郭渾氏
 鑲紅旗䝉古馬甲額倫泰之妻和里清氏
 正藍旗蒙古馬甲塔布圗之妻富察氏
 正藍旗䝉古閑散額勒登布之妻黄佳氏
 正藍旗䝉古馬甲二及圗之妻孔佳氏
 正藍旗蒙古馬甲泰林之妻杭阿泰氏
[275-5a]
 鑲黄旗䝉古馬甲黒達色之妻金氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍官徳之妻舒穆禄氏
 鑲藍旗蒙古馬甲九児之妻董氏
 鑲藍旗䝉古馬甲額登之妻拖羅特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲拖乃之妻車莫特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲玻霍勒逹之妻禄葉勒氏以上/俱於
 乾隆三十一年/ 旌表/
 正黄旗蒙古驍騎校東魯之繼妻趙氏
[275-5b]
 正黄旗䝉古䕶軍官徳之妻那氏
 正黄旗䝉古䕶軍保住之妻鄂氏
 正黄旗䝉古馬甲七十爾之妻黄氏
 正白旗蒙古領催博爾圗之繼妻陳氏
 正白旗䝉古領催石圗之繼妻巴雅拉氏
 正白旗䝉古前鋒佛爾清額之繼妻𤓰勒佳氏
 正白旗蒙古馬甲圗古都之妻富察氏
 正白旗蒙古馬甲陶班之妻吳氏
[275-6a]
 正白旗䝉古前鋒色布清額之妻佟佳氏
 正紅旗䝉古前鋒維常之妻布特氏
 正紅旗蒙古馬甲三保之妻曾氏
 鑲白旗蒙古䕶軍多爾吉之妻富察氏
 鑲白旗䝉古領催明徳之妻戴氏
 鑲白旗䝉古馬甲補眼奈之妻胡氏
 鑲白旗䝉古馬甲諾羅木之妻温氏
 鑲白旗蒙古歩甲朱立哈代之妻馮氏
[275-6b]
 鑲紅旗䝉古壯丁徳爾謨爾圗之妻逹布圗氏
 正藍旗䝉古筆帖式多爾吉之妻敖氏
 正藍旗䝉古䕶軍富保之妻楊氏
 正藍旗䝉古驍騎校齊起克圗之繼妻白氏
 正藍旗蒙古馬甲塔布圗之妻富察氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍官徳之妻舒穆禄氏
 鑲藍旗䝉古馬甲阿力賔之妻趙氏
 鑲藍旗䝉古馬甲黒逹子之妻金氏以上俱於乾/隆三十二年
[275-7a]
  旌表/
 鑲黄旗蒙古䕶軍老格之妻侯氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍富明之妻方氏
 鑲黄旗䝉古前鋒圗爾泰之妻髙氏
 鑲黄旗蒙古前鋒策巴之妻汪氏
 鑲黄旗䝉古弓匠長逹賴之妻朱氏
 鑲黄旗䝉古馬甲徳住之妻劉氏
 鑲黄旗蒙古馬甲必里克圗之妻曽氏
[275-7b]
 正黄旗䝉古䕶軍阿拉布談之妻姚氏
 正黄旗䝉古前鋒逹賴之妻佟啟氏
 正黄旗蒙古領催鄧保之妻劉氏
 正黄旗䝉古馬甲九格之妻包氏
 正黄旗䝉古馬甲劉保住之妻興氏
 正白旗蒙古䕶軍五争額之妻把岳忒氏
 正白旗䝉古筆帖式扎什敦多克之妻魏拉特氏
 正白旗䝉古馬甲敏生之妻蔡努忒氏
[275-8a]
 正紅旗蒙古䕶軍明安布之妻&KR0211
 鑲白旗䝉古䕶軍佛徳之繼妻徐氏
 鑲白旗䝉古䕶軍訥們扎什之妻萬氏
 鑲白旗蒙古䕶軍海青之妻巴雅拉氏
 鑲白旗䝉古䕶軍阿必逹之妻敖卓氏
 鑲白旗䝉古䕶軍烏玉齊之妻郭爾羅斯氏
 鑲白旗蒙古前鋒八十七之妻王氏
 鑲白旗蒙古領催阿爾泰之妻劉氏
[275-8b]
 鑲白旗䝉古馬甲必禮琨逹賴之妻趙氏
 正藍旗䝉古䕶軍巴顔之妻常氏
 正藍旗蒙古䕶軍玉保之妻趙氏
 正藍旗䝉古䕶軍噶海之妻李氏
 正藍旗䝉古馬甲黒達色之妻伊爾根覺羅氏以上俱/於乾隆
 三十三年/ 旌表/
 鑲黄旗蒙古䕶軍漢社之妻楊氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍照保之妻成氏
[275-9a]
 鑲黄旗䝉古䕶軍保山之妻秦氏
 鑲黄旗蒙古馬甲斌逹拉之妻喬氏
 鑲黄旗䝉古馬甲色泰之妻王佳氏
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍格綳額之妻王氏
 正白旗䝉古䕶軍石徳之妻陳氏
 正白旗蒙古馬甲富保之妻張氏
 正白旗䝉古䕶軍逹賴之妻趙氏
 正白旗䝉古馬甲卓多保之妻撥靈郭忒氏
[275-9b]
 鑲白旗䝉古䕶軍常保之妻賴氏
 鑲白旗䝉古馬甲白逹色之妻竇氏
 鑲白旗䝉古領催六逹色之妻何氏
 鑲白旗蒙古雲騎尉七十八之妻王氏
 鑲藍旗䝉古領催卓里克圗之妻吳氏以上俱於/乾隆三十
 四年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古䕶軍七十之妻李氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍伊常阿之妻白氏
[275-10a]
 正白旗蒙古䕶軍博第之妻魏氏
 正白旗蒙古䕶軍索諾木扎什之妻尤氏
 正白旗䝉古閑散五爾衮布之妻楊伊勒氏
 正紅旗蒙古繙譯秀才阿拉信之妻潘氏
 正紅旗䝉古䕶軍福成額之妻楊氏
 鑲白旗䝉古䕶軍常住之妻宋氏
 鑲白旗蒙古䕶軍瑪塔里之繼妻韓氏
 鑲白旗䝉古馬甲七十五之妻張氏
[275-10b]
 鑲紅旗䝉古馬甲六十保之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗蒙古馬甲文福之妻趙氏
 鑲紅旗䝉古馬甲天紹保之妻巴氏
 正藍旗䝉古䕶軍校愛任之妻張氏
 正藍旗蒙古䕶軍烏楞古之妻王氏
 正藍旗䝉古馬甲武拉克圗之繼妻兆佳氏
 正藍旗䝉古歩甲法保之妻錢氏
 正藍旗䝉古閑散衆佛保之妻王氏
[275-11a]
 鑲藍旗蒙古佐領烏瑪善之妻姜氏以上俱於乾/隆三十五年
  旌表/
 鑲黄旗䝉古䕶軍八十三之妻松氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍永保之妻巴逹克氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍六逹色之妻納氏
 鑲黄旗䝉古馬甲素爾泰之繼妻薩克逹氏
 鑲黄旗䝉古閑散阿爾泰之妻趙氏
 正黄旗蒙古領催阿玉喜之繼妻巴里克氏
[275-11b]
 正黄旗䝉古領催馬起之妻王氏
 正黄旗䝉古閑散七十九之妻湯氏
 正白旗蒙古䕶軍多爾濟之繼妻佟佳氏
 正白旗䝉古馬甲常徳之妻博拉克齊忒氏
 正白旗䝉古馬甲圗瓦哈之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗蒙古䕶軍巴蘭布之妻吳氏
 正紅旗䝉古馬甲遮爾吉之妻趙氏
 鑲白旗䝉古䕶軍栢爾騰之妻李氏
[275-12a]
 鑲白旗蒙古馬甲逹爾麻之妻劉氏
 鑲白旗䝉古馬甲年昌阿之妻韋佳氏
 鑲白旗䝉古馬甲豐騰額之妻趙氏
 鑲白旗蒙古閑散福保之妻趙氏
 鑲紅旗蒙古領催塔賴之妻把岳忒氏
 正藍旗䝉古䕶軍麻育理之妻黄氏
 正藍旗䝉古䕶軍黒逹色之妻布氏
 正藍旗蒙古馬甲二黒之妻徐氏
[275-12b]
 正藍旗蒙古馬甲蘓爾泰之妻白氏
 正藍旗䝉古馬甲烏爾圗那蘓圗之妻張氏
 鑲藍旗䝉古馬甲長寧之妻何托氏
 鑲藍旗蒙古馬甲三格之妻趙氏
 鑲藍旗䝉古馬甲四十六之妻李氏以上俱於乾/隆三十六年
  旌表/
 鑲白旗䝉古馬甲官徳之妻徐氏
 正白旗蒙古閑散老格之妻魏氏
[275-13a]
 鑲白旗䝉古閑散伊倫忒之妻布爾喀起忒氏
 鑲白旗䝉古䕶軍巴爾嘎孫之繼妻克西格忒氏
 鑲白旗䝉古領催伍那之妻趙氏
 正藍旗蒙古馬甲米思巴爾之妻趙佳氏
 正藍旗䝉古炮手七逹色之妻林佳氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍額爾青額之妻王氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍唘陵阿之妻吳氏以上俱於乾/隆三十七年
  旌表/
[275-13b]
 鑲黄旗䝉古䕶軍圗陞額之妻趙氏
 鑲黄旗䝉古叅領二黒之妻博爾濟吉特氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍富保之妻李氏
 鑲黄旗䝉古馬甲查隆阿之妻什爾格特依氏
 正黄旗䝉古馬甲經格之妻扎爾佳氏
 正黄旗䝉古馬甲阿爾呼逹之妻姜氏
 正白旗䝉古馬甲領催黒達色之妻孫氏
 正紅旗蒙古馬甲喀隆阿之妻蕭氏
[275-14a]
 鑲白旗䝉古馬甲蘓楞額之妻江吉氏
 鑲白旗䝉古前鋒三格之妻韓氏
 鑲白旗䝉古䕶軍圗敏之妻李氏
 鑲紅旗蒙古馬甲五十之妻闗氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍倭興額之妻王氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍常青之妻鮑氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍徳禄之妻莽努特氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍富明之妻陳氏以上俱於乾隆/三十八年
[275-14b]
 旌表/
 鑲黄旗䝉古䕶軍八逹色之妻包氏
 鑲黄旗蒙古歩甲富森布之妻白依克氏
 正黄旗䝉古中書佛爾慶額之妻李氏
 正黄旗䝉古䕶軍百嵗之妻車莫特氏
 正黄旗蒙古領催波勒和圗之妻赫舍里氏
 正黄旗䝉古馬甲巴揚阿之妻吴喇忒氏
 正黄旗䝉古馬甲二格之妻張氏
[275-15a]
 正白旗蒙古馬甲孝順布之妻富察氏
 正白旗䝉古馬甲諾海之妻和佳氏
 正白旗䝉古馬甲依克談布之妻張佳氏
 正紅旗蒙古前鋒特柱之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗䝉古馬甲色爾圗之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗䝉古馬甲富隆之妻他塔喇氏
 正紅旗蒙古馬甲明保之妻常氏
 鑲白旗䝉古親軍六逹色之繼妻馮氏
[275-15b]
 鑲白旗䝉古領催林柱之妻譚氏
 鑲白旗蒙古領催阿玉璽之妻張氏
 鑲白旗䝉古䕶軍忒通額之妻龔氏
 鑲白旗䝉古馬甲富海之妻巴里克氏
 鑲白旗蒙古閑散伊靈阿之妻夯阿坦氏
 正藍旗䝉古䕶軍五爾圗之妻葛氏
 正藍旗䝉古䕶軍烏爾圗之妻魏氏
 正藍旗蒙古前鋒僧格之繼妻王氏
[275-16a]
 正藍旗䝉古馬甲福禄之妻趙氏
 正藍旗䝉古閑散元靈之妻逹爾哈騰氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍寧阿之妻卜氏
 鑲藍旗䝉古馬甲糯敏之妻果爾吉氏以上俱于/乾隆三十
 九年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古馬甲道保之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗蒙古馬甲巴延泰之繼妻𤓰勒佳氏
 正黄旗䝉古䕶軍官徳之妻包氏
[275-16b]
 正黄旗䝉古䕶軍䇿丹之妻卓佳氏
 正黄旗蒙古馬甲布逹拉之妻把岳忒氏
 正黄旗䝉古養育兵七逹色之妻孫氏
 正黄旗䝉古養育兵柯興額之妻劉氏
 正白旗蒙古馬甲布占之妻把岳忒氏
 正白旗䝉古馬甲格巴庫之妻禇氏
 正紅旗䝉古䕶軍校更音布之妻楊氏
 正紅旗蒙古䕶軍回子克什克之妻劉氏
[275-17a]
 正紅旗䝉古䕶軍窩仁泰之妻布爾哈楚特氏
 正紅旗䝉古前鋒老格之妻李氏
 正紅旗蒙古歩甲白亮之妻蘇氏
 正紅旗䝉古馬甲馬桑阿之妻蔡氏
 正紅旗䝉古馬甲伊逹木之妻趙氏
 正紅旗䝉古馬甲成圗之妻西氏
 鑲白旗蒙古䕶軍富勒混之妻杜氏
 鑲白旗䝉古領催格格綳額之妻巴魯特氏
[275-17b]
 鑲白旗䝉古馬甲布第雅之妻那氏
 鑲紅旗䝉古馬甲烏林泰之繼妻鄂爾圗特氏
 鑲紅旗䝉古馬甲進布之妻金氏
 鑲紅旗蒙古閑散托林保之妻陳氏
 正藍旗䝉古䕶軍烏徹勒爾圗之妻盧氏
 正藍旗䝉古䕶軍三逹色之妻富爾吉特氏
 正藍旗蒙古領催豐盛額之妻翁色金氏
 正藍旗䝉古馬甲玉柱之妻楊氏
[275-18a]
 正藍旗䝉古馬甲常柱之妻他塔喇氏
 正藍旗蒙古馬甲托金泰之妻白氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍巴禮瑪忒之妻張氏
 鑲藍旗䝉古領催蘓郎阿之妻王氏
 鑲藍旗䝉古親軍明福之繼妻完顔氏
 鑲藍旗蒙古馬甲老格之妻佟氏
 鑲藍旗䝉古馬甲多龍悟之妻李氏以上俱于乾/隆四十年
  旌表/
[275-18b]
 鑲黄旗䝉古䕶軍英住之妻崔氏
 正黄旗蒙古䕶軍伊逹木之妻任氏
 正黄旗䝉古䕶軍七十三之妻和舍爾氏
 正黄旗䝉古前鋒金山之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗蒙古馬甲費陞額之妻葛氏
 正黄旗䝉古馬甲阿林之妻徐氏
 正黄旗䝉古閑散莫吉之妻闗氏
 正白旗䝉古䕶軍明保之繼妻佟氏
[275-19a]
 正白旗䝉古馬甲岳蘓土之妻車穆特氏
 鑲白旗蒙古䕶軍什格之妻韓氏
 正藍旗䝉古䕶軍烏爾登之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗䝉古領催金相保之妻巴魯特氏
 正藍旗蒙古馬甲色特爾之妻王氏
 正藍旗䝉古閑散珠爾噶岱之妻王氏
 鑲藍旗䝉古前鋒吉蘭泰之妻瓜勒佳氏
 鑲藍旗蒙古馬甲索爾泰之妻舒順覺羅氏
[275-19b]
 鑲藍旗蒙古弓匠固山逹穆騰阿之妻瓜勒佳氏
 鑲藍旗䝉古炮手吉爾通阿之妻瓜勒佳氏以上/俱于
 乾隆四十一年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古前鋒烏蘭圗之繼妻博羅特氏
 鑲黄旗蒙古馬甲額爾特之妻格集勒氏
 鑲黄旗䝉古馬甲塔克升之妻台處忒氏
 鑲黄旗䝉古馬甲納敏之妻佟佳氏
 正黄旗蒙古馬甲韋凌阿之妻瑪佳氏
[275-20a]
 正黄旗䝉古䕶軍林僧額之妻張氏
 正黄旗䝉古馬甲林住之妻馬佳氏
 正黄旗蒙古馬甲黒逹色之妻李氏
 正黄旗䝉古䕶軍七十六之妻白岳特氏
 正黄旗䝉古馬甲法豐阿之妻白岳特氏
 正黄旗蒙古馬甲六十六之妻徐氏
 正白旗䝉古䕶軍扎布素之妻白氏
 正白旗䝉古䕶軍額爾喜之妻趙氏
[275-20b]
 正白旗蒙古領催昻基圗之妻布濟格爾氏
 正紅旗䝉古䕶軍彌里布之妻馬氏
 正紅旗䝉古䕶軍永徳之妻把岳忒氏
 正紅旗蒙古領催觀音保之妻嵩吉雅氏
 正紅旗䝉古馬甲烏津泰之妻黄佳氏
 正紅旗䝉古馬甲桃住之妻石佳氏
 鑲白旗蒙古前鋒烏雲保之妻王氏
 鑲紅旗䝉古馬甲巴彦佈之妻李氏
[275-21a]
 鑲紅旗䝉古馬甲烏爾圗那思圗之妻蘇莫特氏
 正藍旗蒙古前鋒呼什圗之妻逹顔氏
 正藍旗蒙古䕶軍奇徹布之妻張氏
 正藍旗䝉古馬甲徳克津布之妻勾氏
 正藍旗䝉古䕶軍白靈阿之妻劉氏
 正藍旗蒙古馬甲兆興之繼妻沈氏
 正藍旗䝉古領催七逹色之妻賈氏
 鑲藍旗䝉古飬育兵徳綬之妻韓氏以上俱於乾隆四/十二年 旌表
[275-21b]
 鑲黄旗蒙古馬甲蘇合之妻和什哈爾氏
 鑲黄旗䝉古馬甲七十三之妻吳佳氏
 鑲黄旗䝉古領催富勒賀之妻蘓佳氏
 鑲黄旗䝉古前鋒豆金斗之妻李氏
 鑲黄旗蒙古閑散海保之妻白羅特氏
 正黄旗䝉古䕶軍校巴格之妻任氏
 正黄旗䝉古前鋒同玉之妻栢佳氏
 正白旗蒙古䕶軍開泰之妻徐氏
[275-22a]
 正白旗䝉古䕶軍雙徳之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗䝉古䕶軍哈逹之妻呼禄氏
 正白旗蒙古䕶軍和昇額之妻和舍里氏
 正白旗䝉古親軍多爾濟之妻巴林氏
 正白旗䝉古領催烏爾圗那蘓圗之妻范氏
 正白旗蒙古前鋒常青之繼妻楊氏
 正白旗䝉古馬甲定保住之妻孫氏
 正白旗䝉古馬甲徳慎保之妻黒合勒氏
[275-22b]
 正白旗蒙古馬甲珠隆阿之妻克楚特氏
 正白旗䝉古馬甲官星保之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗䝉古䕶軍拉奇之妻他塔喇氏
 正紅旗蒙古䕶軍七格之妻張氏
 正紅旗蒙古前鋒和綳額之妻王氏
 正紅旗䝉古馬甲蘇徳之妻吉倫氏
 正紅旗䝉古馬甲佛鑾之妻文氏
 正紅旗蒙古領催七十四之妻富察氏
[275-23a]
 鑲白旗䝉古䕶軍花山之妻他塔喇氏
 鑲白旗䝉古䕶軍薩木逹之妻鄂羅忒氏
 鑲白旗蒙古親軍常有之妻花氏
 鑲白旗䝉古馬甲那遜之妻鮑氏
 鑲白旗䝉古馬甲諾爾布扎布之繼妻李氏
 鑲白旗蒙古馬甲倭星額之妻曽佳氏
 鑲紅旗䝉古前鋒九家保之繼妻郭羅吉氏
 正藍旗䝉古䕶軍保徳之妻劉氏
[275-23b]
 正藍旗蒙古前鋒阿延岱之妻王氏
 正藍旗䝉古閑散禄保之妻王氏
 正藍旗䝉古馬甲董寜之妻錫拉努特氏
 正藍旗蒙古馬甲富昌阿之妻烏喇哈特氏以上/俱于
 乾隆四十三年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古䕶軍費揚古之妻王氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍薩都之妻張佳氏
 鑲黄旗䝉古前鋒良徳之妻王氏
[275-24a]
 鑲黄旗䝉古䕶軍趙那素圗之妻陳氏
 鑲黄旗䝉古前鋒常明保之妻賴奇忒氏
 鑲黄旗蒙古前鋒薩爾泰之妻吳佳氏
 鑲黄旗䝉古閑散福格之妻鮑佳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲觀住之妻扎噶齊氏
 正黄旗蒙古藍翎前鋒七十三之妻白氏
 正黄旗䝉古䕶軍阿爾賔之妻宏義氏
 正黄旗䝉古馬甲文保之妻趙氏
[275-24b]
 正黄旗䝉古馬甲恒泰之妻尼沙爾氏
 正白旗蒙古䕶軍色克圗之妻胡佳氏
 正白旗䝉古前鋒七十六之妻吳氏
 正白旗蒙古筆帖式哈逹之妻瓜勒佳氏
 正白旗䝉古閑散徳克進布之妻蘇穆克沁氏
 正紅旗䝉古馬甲常保住之妻王氏
 正紅旗蒙古馬甲依藍保之妻烏扎拉氏
 正紅旗䝉古馬甲厄爾登布之妻姜氏
[275-25a]
 正紅旗䝉古閑散五逹色之妻李氏
 鑲白旗蒙古䕶軍七十五之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗䝉古前鋒法保之妻布爾喀奇忒氏
 鑲白旗䝉古閑散厄爾徳尼之妻吳佳氏
 鑲紅旗蒙古前鋒安泰之妻烏扎拉氏
 正藍旗䝉古馬甲西爾胆之妻莽努克氏
 鑲藍旗䝉古鳥鎗䕶軍阿那逹之妻瓜勒佳氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍富森布之妻瓜勒佳氏
[275-25b]
 鑲藍旗䝉古前鋒詑雲泰之妻赫舍里氏
 鑲藍旗䝉古親軍徳克金布之妻劉氏以上俱于/乾隆四十
 四年/ 旌表/
 鑲黄旗蒙古前鋒唘林布之妻孫氏
 鑲黄旗蒙古前鋒阿克敦阿之妻巴理氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍四什之妻張氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍吉山之妻劉氏
 鑲黄旗蒙古馬甲三逹色之妻張氏
[275-26a]
 鑲黄旗䝉古閑散布彦逹賴之妻伯庫忒氏
 正黄旗䝉古䕶軍八十三之妻莫克沁氏
 正黄旗蒙古䕶軍尚住之妻彭氏
 正白旗䝉古前鋒伊蘇徳之妻何氏
 正白旗䝉古前鋒官禄之妻宋氏
 正白旗䝉古領催塔斯哈之妻果特氏
 正白旗䝉古馬甲常海之妻閻氏
 正紅旗蒙古䕶軍逹蘭泰之妻赫舍里氏
[275-26b]
 正紅旗䝉古親軍徳克登厄之妻吳氏
 鑲白旗䝉古鳥鎗䕶軍六十七之妻張氏
 鑲白旗蒙古䕶軍金格之繼妻馬塔爾氏
 鑲白旗䝉古䕶軍額爾克圗之妻白氏
 鑲白旗䝉古䕶軍佛保之繼妻冷氏
 鑲白旗䝉古䕶軍徳林之妻貢吉拉忒氏
 鑲白旗蒙古前鋒阿必逹之繼妻白氏
 鑲白旗䝉古馬甲烏爾圗那蘇圗之妻周氏
[275-27a]
 鑲白旗䝉古領催保善之繼妻巴林氏
 鑲白旗蒙古閑散色昇厄之妻瓜勒佳氏
 鑲紅旗䝉古馬甲石保之妻劉氏
 鑲紅旗䝉古馬甲五十七之妻台楚忒氏
 鑲紅旗蒙古馬甲逹蘭泰之妻張氏
 鑲紅旗䝉古閑散黒逹色之妻張氏
 正藍旗䝉古䕶軍四十九之妻劉氏
 正藍旗蒙古䕶軍署驍騎校伯明之妻佟佳氏
[275-27b]
 正藍旗䝉古領催托雲之妻巴魯特氏
 正藍旗䝉古馬甲七徳之繼妻宋氏
 正藍旗蒙古馬甲巴拉之妻納喇氏
 正藍旗䝉古養育兵額爾登額之妻張氏
 鑲藍旗䝉古前鋒永福之妻吳佳氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍黒茍之妻和舍里氏
 鑲藍旗䝉古馬甲恒住之妻伊爾根覺羅氏以上/俱于
 乾隆四十五年/ 旌表/
[275-28a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[275-28b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百六十一