KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[282-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百六十八
 人物志一百四十八
 列女傳二十八
  八旗漢軍列女傳六
 鑲黄旗漢軍領催舒九功之繼妻張氏
 鑲黄旗漢軍敖勒布管世貴之妻李氏
 鑲黄旗漢軍馬甲金枝之妻周氏
[282-1b]
 鑲黄旗漢軍馬甲賈邦彩之妻宋氏
 鑲黄旗漢軍養育兵于耀之妻梁氏
 鑲黄旗漢軍閒散阿爾素蘭之妻噶濟塔氏
 鑲黄旗漢軍閒散留昌保之妻曹氏
 鑲黄旗漢軍閒散伍什之妻王氏
 正黄旗漢軍馬甲蒲清之妻徐氏
 正黄旗漢軍養育兵喻常傑之妻盖氏
 正白旗漢軍湖廣總督徐治都之繼妻許氏
[282-2a]
 正白旗漢軍馬甲趙増之妻楊氏
 正白旗漢軍閒散髙遷之妻徐氏
 正白旗漢軍閒散徐章之妻朱氏
 正紅旗漢軍馬甲沙兆景之妻汪氏
 鑲白旗漢軍監生王為琳之妻劉氏
 鑲白旗漢軍壯丁王瑚之妻王氏
 鑲白旗漢軍閒散楊如穂之妻孫氏
 鑲白旗漢軍閒散張天成之妻黄氏
[282-2b]
 鑲紅旗漢軍馬甲徐天樹之妻郭氏
 鑲紅旗漢軍閒散劉若水之妻張氏
 鑲紅旗漢軍閒散劉寛元之妻張氏
 正藍旗漢軍馬甲徐瓚之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍䕶軍羅布蔵之妻黄氏
 鑲藍旗漢軍䕶軍台寧之妻喻布爾氏
 鑲藍旗漢軍馬甲陳仲之妻馬氏
 鑲藍旗漢軍養育兵綽爾們之妻朱氏以上俱於/乾隆四十
[282-3a]
 一年/ 旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲王建勲之妻姚氏
 鑲黄旗漢軍養育兵楊應龍之妻吕氏
 鑲黄旗漢軍馬甲髙大淇之妻常氏
 鑲黄旗漢軍馬甲劉徳生之妻陳氏
 鑲黄旗漢軍炮手陳國名之繼妻耿氏
 鑲黄旗漢軍佐領傅廷烱之妻曹氏
 鑲黄旗漢軍閒散三達子之妻李氏
[282-3b]
 鑲黄旗漢軍馬甲白正宗之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲蔣源濂之妻郭氏
 鑲黄旗漢軍敖勒布陳士榮之妻李氏
 鑲黄旗漢軍馬甲武其燿之妻保氏
 鑲黄旗漢軍閒散聶先榮之妻何氏
 正黄旗漢軍閒散胡顯文之妻萬氏
 正黄旗漢軍馬甲宋瑛之妻韓氏
 正白旗漢軍馬甲夏文簡之妻張氏
[282-4a]
 正白旗漢軍閒散姚住之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗漢軍馬甲宋朝宣之妻于氏
 正紅旗漢軍閒散張進之妻關氏
 正紅旗漢軍馬甲線露之妻李氏
 鑲白旗漢軍馬甲劉玉林之妻徐氏
 鑲白旗漢軍馬甲孫彰之妻李氏
 鑲紅旗漢軍馬甲南金相之妻楊氏
 鑲紅旗漢軍馬甲吳霽之妻馮氏
[282-4b]
 鑲紅旗漢軍閒散孫芳之妻賈氏
 鑲紅旗漢軍壯丁張斌之妻郭氏
 鑲紅旗漢軍閒散金有章之妻白氏
 鑲紅旗漢軍閒散王國柱之妻范氏
 鑲紅旗漢軍壯丁張士竒之妻侯氏
 正藍旗漢軍馬甲烏爾泰之妻他塔喇氏以上俱/於乾隆
 四十二年/ 旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲秦松栢之妻王氏
[282-5a]
 鑲黄旗漢軍馬甲王建勲之妻姚氏
 正黄旗漢軍閒散馮燕之妻徐氏
 正黄旗漢軍台丁李金之妻楊氏
 正黄旗漢軍馬甲李承漢之妻李氏
 正黄旗漢軍壯丁李如芝之妻閔氏
 正黄旗漢軍閒散羅極之妻康氏
 正黄旗漢軍閒散李才之妻陳氏
 正白旗漢軍閒散郭四之妻竇氏
[282-5b]
 正白旗漢軍馬甲王成祖之妻連氏
 正白旗漢軍閒散徐洪明之妻談氏
 正白旗漢軍馬甲董希賢之妻傅氏
 正紅旗漢軍筆帖式王澍之妻李氏
 正紅旗漢軍馬甲姜寧邦之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗漢軍馬甲博國訓之妻戴氏
 正紅旗漢軍馬甲王澤深之妻梁氏
 正紅旗漢軍馬甲武林泰之妻常氏
[282-6a]
 正紅旗漢軍閒散貴良之妻任氏
 鑲白旗漢軍主簿劉權之妻李氏
 鑲白旗漢軍馬甲丁起哲之妻姚氏
 鑲白旗漢軍馬甲王聨科之繼妻馮氏
 鑲白旗漢軍馬甲祁時澍之妻鄧氏
 鑲白旗漢軍閒散張天富之妻侯氏
 鑲白旗漢軍閒散彭延祐之妻髙氏
 鑲白旗漢軍馬甲韓之華之妻楊氏
[282-6b]
 鑲紅旗漢軍監生陳淑之妻佟氏
 鑲紅旗漢軍馬甲李世鳯之妻佟氏
 鑲紅旗漢軍馬甲陸鴻之妻周氏
 鑲紅旗漢軍馬甲周煥之妻陳氏
 鑲藍旗漢軍壯丁張宗孔之妻曹氏
 鑲藍旗漢軍馬甲于國秀之妻王氏以上俱於乾/隆四十三年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲林翰臣之妻王氏
[282-7a]
 鑲黄旗漢軍馬甲沈起潮之妻李氏
 鑲黄旗漢軍馬甲李東勝之妻髙氏
 鑲黄旗漢軍閒散馮繼信之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲張養仁之妻徐氏
 正白旗漢軍馬甲徐尚達之妻冉氏
 正白旗漢軍馬甲張福儒之妻白氏
 正白旗漢軍馬甲梁寛之妻姜氏
 正白旗漢軍閒散楊焜之妻劉氏
[282-7b]
 正白旗漢軍馬甲趙顯珮之妻馬氏
 正白旗漢軍閒散李夢蘭之妻萬氏
 正紅旗漢軍馬甲萬國培之妻朱氏
 正紅旗漢軍馬甲陳通之妻田氏
 正紅旗漢軍閒散田永凱之妻趙氏
 正紅旗漢軍養育兵劉萼之妻魯氏
 鑲白旗漢軍馬甲雷&KR0034之妻汪氏
 鑲紅旗漢軍馬甲髙炳之妻鄭氏
[282-8a]
 鑲紅旗漢軍馬甲明泰之妻髙氏
 鑲紅旗漢軍馬甲劉天臣之妻金氏
 鑲紅旗漢軍馬甲扎爾泰之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍閒散姜廷臣之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍馬甲張捷宗之妻呉氏
 鑲紅旗漢軍馬甲金垣之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍馬甲劉應鳯之妻安氏
 正藍旗漢軍馬甲陳寰之妻佟氏
[282-8b]
 正藍旗漢軍馬甲王維之妻徐氏
 正藍旗漢軍閒散袁士才之妻陸氏
 正藍旗漢軍閒散李紛之妻仲氏
 正藍旗漢軍閒散王傑之妻徐氏
 正藍旗漢軍壯丁趙之㑹之妻馬氏
 正藍旗漢軍馬甲髙崇樸之繼妻郭氏
 鑲藍旗漢軍馬甲周芝祥之妻黄氏
 鑲藍旗漢軍閒散李國璟之妻郭氏以上俱於乾/隆四十四年
[282-9a]
  旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲雅爾泰之妻徐氏
 鑲黄旗漢軍馬甲陳釧之妻鄧氏
 鑲黄旗漢軍馬甲韋敬之妻李氏
 鑲黄旗漢軍馬甲吳進賢之妻張氏
 正黄旗漢軍營兵梁應爵之妻徐氏
 正黄旗漢軍營兵伍成章之妻蔡氏
 正黄旗漢軍弓匠徐桂之妻辛氏
[282-9b]
 正黄旗漢軍閒散岑俊之妻姜氏
 正黄旗漢軍閒散董鑾之妻魏氏
 正白旗漢軍領催楊奎光之妻金氏
 正白旗漢軍馬甲崔秉鈐之妻張氏
 正白旗漢軍壯丁韓修仁之妻郭氏
 正白旗漢軍馬甲巴善之妻温氏
 正白旗漢軍馬甲逢吉之妻赫氏
 正白旗漢軍馬甲王化行之妻彭氏
[282-10a]
 正白旗漢軍馬甲劉福臣之妻李氏
 正白旗漢軍閒散馬保住之妻李氏
 正紅旗漢軍馬甲李宗義之妻張氏
 鑲白旗漢軍營兵翁天符之妻髙氏
 鑲白旗漢軍馬甲朱明志之妻談氏
 鑲白旗漢軍馬甲雷鉅之妻金氏
 鑲白旗漢軍閒散栁顯榮之繼妻曹氏
 鑲紅旗漢軍營兵陳其淵之妻張氏
[282-10b]
 鑲紅旗漢軍營兵江有成之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍閒散李文明之妻邵氏
 正藍旗漢軍馬甲佟瓚之妻傅氏
 正藍旗漢軍馬甲蔣浩之妻何氏
 鑲藍旗漢軍台丁王國良之妻范氏
 鑲藍旗漢軍壯丁呉宗秀之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍壯丁蕭勇之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍閒散李永泰之妻張氏
[282-11a]
 鑲藍旗漢軍閒散劉六之妻陳氏
 鑲藍旗漢軍閒散張璜之妻胡氏以上俱於乾隆/四十五年
 旌表/
 鑲黄旗漢軍領催范建義之妻張氏
 鑲黄旗漢軍另户敖勒布官禄之妻趙氏
 鑲黄旗漢軍閒散何敏之妻李氏
 鑲黄旗漢軍馬甲于士秀之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲趙國棟之妻張氏
[282-11b]
 鑲黄旗漢軍馬甲盧沛之妻金氏
 正黄旗漢軍閒散劉玉良之妻劉氏
 正黄旗漢軍馬甲王國吉之妻王氏
 正黄旗漢軍壯丁呉鳯之妻李氏
 正黄旗漢軍壯丁王芳之妻王氏
 正黄旗漢軍台丁邢緒之妻李氏
 正黄旗漢軍閒散鄭雲曇之未婚妻周氏
 正白旗漢軍馬甲王琨之妻汪氏
[282-12a]
 正白旗漢軍閒散張廷俊之妻蔣氏
 正白旗漢軍馬甲于世傑之妻梁氏
 正白旗漢軍閒散牛世徳之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲官保之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗漢軍馬甲王承謨之妻何氏
 正紅旗漢軍馬甲王翰之妻周氏
 正紅旗漢軍馬甲田永禄之妻范氏
 鑲白旗漢軍步甲張濚之妻魏氏
[282-12b]
 鑲白旗漢軍馬甲髙祥之妻邱氏
 鑲白旗漢軍馬甲劉溶之繼妻宋氏
 鑲白旗漢軍幼丁何玉良之妻李氏
 鑲紅旗漢軍馬甲髙融之妻黄氏
 正藍旗漢軍監生甘運瀚之妻郎氏
 正藍旗漢軍馬甲張志仁之妻夏氏
 正藍旗漢軍馬甲呉朝樑之妻聞氏
 正藍旗漢軍閒散郭進義之妻呉氏
[282-13a]
 正藍旗漢軍閒散三格之妻宋氏
 正藍旗漢軍閒散阿克敦之妻石佳氏
 正藍旗漢軍馬甲鍾君澤之妻鄭氏
 鑲藍旗漢軍馬甲黎二格之妻馬氏
 鑲藍旗漢軍馬甲張敏之妻王氏
 鑲藍旗漢軍馬甲金珂之妻董氏
 鑲藍旗漢軍閒散何義之妻張氏
 鑲藍旗漢軍閒散張繼勲之妻蘇木魯氏以上俱/於乾隆
[282-13b]
 四十六年/ 旌表/
 鑲藍旗漢軍養育兵范培之妻栁氏
 鑲黄旗漢軍敖爾布劉永泰之妻彭氏
 鑲黄旗漢軍馬甲汪文忠之繼妻何氏
 鑲黄旗漢軍馬甲蘇乗美之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲王有彬之妻謝氏
 鑲黄旗漢軍馬甲温國棟之妻王氏
 鑲黄旗漢軍牲丁姜之弼之繼妻宋氏
[282-14a]
 鑲黄旗漢軍馬甲王朝瑞之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲董文郁之妻商氏
 正黄旗漢軍馬甲耿章之妻閻氏
 正黄旗漢軍馬甲閻雩之妻邵氏
 正黄旗漢軍馬甲于鵬之妻楊氏
 正黄旗漢軍馬甲傅永昇之妻陳氏
 正黄旗漢軍馬甲楊沛之妻雷氏
 正黄旗漢軍馬甲劉銑之妻陳氏
[282-14b]
 正黄旗漢軍生員張起海之妻金氏
 正白旗漢軍馬甲延慶之妻田氏
 正白旗漢軍馬甲黄廷茂之妻孟氏
 正白旗漢軍領催賴柱之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲哲璘之妻王氏
 正白旗漢軍閒散曉色之妻康氏
 正白旗漢軍敖勒布何世俊之妻賀氏
 正紅旗漢軍馬甲李份之妻龔氏
[282-15a]
 正紅旗漢軍馬甲謝成璞之妻柴氏
 正紅旗漢軍閒散羅振經之妻唐氏
 正紅旗漢軍馬甲羅成麟之妻鄧氏
 正紅旗漢軍馬甲楊鎰之妻朱氏
 鑲白旗漢軍馬甲徐徳本之妻馮氏
 鑲白旗漢軍馬甲欒鈞輔之妻徐氏
 鑲白旗漢軍馬甲趙廷燕之妻毛氏
 鑲白旗漢軍馬甲黄元善之妻李氏
[282-15b]
 鑲紅旗漢軍馬甲于國珍之繼妻王氏
 鑲紅旗漢軍馬甲馬從儒之妻雷氏
 鑲紅旗漢軍水手許國章之妻董氏
 鑲紅旗漢軍壯丁祖積秀之妻鍾氏
 鑲紅旗漢軍台丁張韋之妻范氏
 鑲紅旗漢軍台丁尹棟之妻金氏
 鑲紅旗漢軍台丁孫自美之妻王氏
 鑲紅旗漢軍台丁藍美春之妻臧氏
[282-16a]
 正藍旗漢軍馬甲王清之妻佟氏
 正藍旗漢軍馬甲崔竒陞之妻張氏
 正藍旗漢軍馬甲劉貴揚之妻金氏
 正藍旗漢軍馬甲褚輝之妻呉氏
 鑲藍旗漢軍馬甲徐兆麟之妻屈氏以上俱於乾/隆四十七年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍步甲姜錫福之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲任聫登之妻楚氏
[282-16b]
 鑲黄旗漢軍馬甲向化邦之妻劉氏
 鑲黄旗漢軍佐領劉焯之妻盧氏
 鑲黄旗漢軍閒散臧林之妻李氏
 鑲黄旗漢軍閒散趙秉義之妻潘氏
 鑲黄旗漢軍閒散邱榮之妻李氏
 正黄旗漢軍領催起龍之妻王氏
 正黄旗漢軍聴事兵呉漢之妻金氏
 正黄旗漢軍馬甲張宬之妻徐氏
[282-17a]
 正黄旗漢軍馬甲夏元臣之妻尚氏
 正黄旗漢軍閒散李隆得之妻金氏
 正黄旗漢軍閒散常明之妻郭氏
 正黄旗漢軍馬甲尚伯之妻牛氏
 正黄旗漢軍馬甲唐文士之妻彭氏
 正白旗漢軍閒散瑪爾賽之妻𤓰勒佳氏
 正白旗漢軍壯丁劉昆之妻竇氏
 正白旗漢軍壯丁張文之妻張氏
[282-17b]
 正白旗漢軍水師兵黄强驥之妻李氏
 正紅旗漢軍步甲楊國志之妻黄氏
 正紅旗漢軍敖勒布許英之妻姜氏
 正紅旗漢軍閒散李崇實之妻衡氏
 鑲白旗漢軍養育兵陳徳馨之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍謄録戴良廕之妻馬氏
 鑲紅旗漢軍閒散趙廷棟之妻康氏
 鑲紅旗漢軍閒散李繼亮之妻王氏
[282-18a]
 鑲紅旗漢軍馬甲王士儁之妻劉氏
 正藍旗漢軍閒散佟世法之妻孫氏
 正藍旗漢軍馬甲張在本之妻喬氏
 正藍旗漢軍馬甲楊國柱之妻佟氏
 正藍旗漢軍馬甲劉廷樞之妻李氏
 正藍旗漢軍閒散王保兒之妻劉氏
 正藍旗漢軍馬甲王士俊之妻呉氏
 鑲藍旗漢軍馬甲額爾登額之妻王氏
[282-18b]
 鑲藍旗漢軍閒散謝國桓之妻李氏
 鑲藍旗漢軍馬甲黄文寳之妻呉氏
 鑲藍旗漢軍閒散曽煥之妻康氏
 鑲藍旗漢軍閒散小二格之妻蘇氏以上俱於乾/隆四十八年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲董殿相之妻金氏
 鑲黄旗漢軍恩騎尉李朝鼐之妻李佳氏
 鑲黄旗漢軍閒散李玉岐之妻張氏
[282-19a]
 鑲黄旗漢軍台丁任宏禮之妻李氏
 鑲黄旗漢軍台丁鍾朝臣之妻張氏
 鑲黄旗漢軍台丁田成之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲古如琮之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲馬迪之妻吕氏
 正黄旗漢軍門千總于潤之妻董佳氏
 正黄旗漢軍閒散王淑曽之妻趙氏
 正黄旗漢軍馬甲劉湘之妻鄒氏
[282-19b]
 正黄旗漢軍步甲呉達芳之妻崔氏
 正黄旗漢軍馬甲蒲茂之妻董氏
 正白旗漢軍馬甲髙竒之妻呉氏
 正白旗漢軍馬甲邵國正之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲宋仁禮之妻侯氏
 正白旗漢軍馬甲黄廷璽之妻韓氏
 正白旗漢軍敖爾布鄒應祥之妻周氏
 正白旗漢軍閒散洪永受之妻黄氏
[282-20a]
 正白旗漢軍閒散李仲之妻劉氏
 正白旗漢軍閒散郝尚之妻張氏
 正白旗漢軍水手李自興之妻張氏
 正白旗漢軍馬甲楊乾之妻岳氏
 正紅旗漢軍閒散劉良之妻劉氏
 正紅旗漢軍閒散藍田球之妻張氏
 正紅旗漢軍馬甲夏雲龍之妻福氏
 正紅旗漢軍閒散李進芳之妻李氏
[282-20b]
 正紅旗漢軍馬甲趙琯之妻陳氏
 正紅旗漢軍水手劉起鳯之妻李氏
 正紅旗漢軍壯丁金珩之妻張氏
 正紅旗漢軍台丁范徳功之妻郭氏
 正紅旗漢軍台丁李國清之妻李氏
 正紅旗漢軍台丁王國寛之妻張氏
 正紅旗漢軍台丁詹文英之妻李氏
 正紅旗漢軍台丁田&KR0008之妻鄭氏
[282-21a]
 正紅旗漢軍馬甲張天祥之妻馮氏
 鑲白旗漢軍馬甲孟可華之妻楊氏
 鑲白旗漢軍領催張恂之妻劉氏
 鑲白旗漢軍馬甲徐廷璧之妻姚氏
 鑲白旗漢軍馬甲李永禄之妻郝氏
 鑲白旗漢軍馬甲許國瑞之妻林氏
 鑲紅旗漢軍馬甲張天保之妻陳氏
 鑲紅旗漢軍閒散陳維璠之妻郭氏
[282-21b]
 鑲紅旗漢軍閒散宋朝林之妻栁氏
 鑲紅旗漢軍步甲姚國定之妻馬氏
 正藍旗漢軍領催陳名㨗之妻譚氏
 正藍旗漢軍馬甲佟明之妻陳氏
 正藍旗漢軍領催陳崑玢之妻劉氏
 正藍旗漢軍馬甲杜仲祥之妻尹氏
 正藍旗漢軍馬甲姜保住之妻金氏
 鑲藍旗漢軍馬甲魯論之妻邊氏
[282-22a]
 鑲藍旗漢軍馬甲張士成之妻陶氏
 鑲藍旗漢軍閒散羅廷斌之妻曽氏以上俱於乾/隆四十九年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲皮曰意之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲劉景仁之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲閻吉之妻項氏
 鑲黄旗漢軍馬甲趙應鳯之妻汪氏
 鑲黄旗漢軍馬甲尹得福之妻蔡氏
[282-22b]
 鑲黄旗漢軍馬甲沈榮之妻他塔喇氏
 鑲黄旗漢軍馬甲孟雄之妻李氏
 正黄旗漢軍馬甲顧受保之妻田氏
 正黄旗漢軍養育兵李續之妻史氏
 正黄旗漢軍馬甲李秉義之妻那拉氏
 正黄旗漢軍馬甲張煜之妻王氏
 正黄旗漢軍馬甲姜琳氏之妻馬氏
 正白旗漢軍閒散蔡廷昌之妻張氏
[282-23a]
 正白旗漢軍馬甲王廷鈺之妻李氏
 正白旗漢軍壯丁張博士之妻安氏
 正白旗漢軍炮手金世運之妻姜氏
 正白旗漢軍炮手夏之傑之妻陳氏
 正白旗漢軍閒散金得智之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲舒如栢之妻劉氏
 正白旗漢軍閒散黄琝之妻趙氏
 正白旗漢軍閒散黄廷用之妻杜氏
[282-23b]
 正白旗漢軍壯丁劉全福之妻劉氏
 正白旗漢軍壯丁張國琦之妻王氏
 正白旗漢軍壯丁余茂之妻孫氏
 正白旗漢軍壯丁鮑起岩之妻徐氏
 正白旗漢軍壯丁髙云昇之妻王氏
 正白旗漢軍壯丁呉宏烈之妻賈氏
 正白旗漢軍台丁强煥美之妻梁氏
 正白旗漢軍馬甲焦琮之妻張氏
[282-24a]
 正紅旗漢軍馬甲衡國士之妻夏氏
 正紅旗漢軍馬甲金維衡之妻白氏
 正紅旗漢軍馬甲門昭之妻劉氏
 鑲白旗漢軍馬甲明相之妻佟氏
 鑲白旗漢軍馬甲白琳之妻孟氏
 鑲白旗漢軍馬甲蘇竒英之妻楊氏
 鑲白旗漢軍閒散張文照之妻邵氏
 鑲白旗漢軍閒散蘇成璽之妻張氏
[282-24b]
 鑲白旗漢軍閒散沈貴之妻胡氏
 鑲白旗漢軍閒散侯進孝之妻許氏
 鑲白旗漢軍閒散盧士美之繼妻巴雅拉氏
 鑲白旗漢軍壯丁秦俊湘之妻孫氏
 鑲白旗漢軍馬甲張文權之妻楊氏
 鑲紅旗漢軍馬甲王如意之妻張氏
 鑲紅旗漢軍閒散房英之妻王氏
 鑲紅旗漢軍閒散王秉敬之妻髙氏
[282-25a]
 正藍旗漢軍馬甲趙起麟之繼妻李氏
 正藍旗漢軍閒散佟清之妻黄氏
 正藍旗漢軍馬甲佟維相之妻曹氏
 鑲藍旗漢軍弓匠劉鎛之妻尚氏
 鑲藍旗漢軍馬甲王朝相之妻王氏
 鑲藍旗漢軍步甲張有徳之妻張氏以上俱於乾/隆五十年
  旌表/
 
[282-25b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百六十八