KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[273-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百五十九
 人物志一百三十九
 列女傳十九
  八旗蒙古列女傳二
 鑲黄旗䝉古馬甲弼立克圖之妻哈爾親氏
 鑲黄旗䝉古馬甲漢班之妻巴林氏
 鑲黄旗蒙古馬甲弼里克之妻吴爾多蘇氏
[273-1b]
  鑲黄旗䝉古馬甲噶爾瑪扎布之妻徐氏
  正黄旗䝉古馬甲花色之妻柰曼氏
  正黄旗䝉古領催齊里之妻柰曼氏
  正黄旗䝉古驍騎校阿爾拉拜之妻竒穆忒氏
  正白旗䝉古馬甲烏爾圖那蘇圖之妻白氏
  正白旗蒙古䕶軍滿色之妻吉木特氏
  正白旗䝉古親軍三音查昆之妻李氏
  正白旗䝉古䕶軍黒達色之妻孫氏
[273-2a]
 正白旗䝉古馬甲恩充之妻叩徳氏
 正白旗䝉古馬甲佛保之妻額爾格氏
 正白旗蒙古馬甲䝉克之妻杭吉蘇氏
 正白旗䝉古馬甲都楞之妻扎爾佳氏
 正白旗蒙古馬甲那穆僧之妻巴魯克氏
 正白旗䝉古馬甲瑪什之妻趙佳氏
 正白旗䝉古馬甲達爾什之妻格濟里氏
 正紅旗蒙古前鋒達頼之妻台處克氏
[273-2b]
 正紅旗蒙古雲騎尉皂保之妻陶氏
 正紅旗䝉古䕶軍達爾瑪西之妻博古特氏
 鑲白旗䝉古䕶軍格勒爾圖之妻趙氏
 鑲白旗蒙古䕶軍雅圖之妻趙氏
 鑲白旗䝉古䕶軍赫赫之妻莽努忒氏
 鑲白旗䝉古䕶軍克什布類之妻韓氏
 鑲白旗蒙古馬甲丹巴之妻巴立克氏
 鑲白旗䝉古領催浩尚之妻𤓰勒佳氐
[273-3a]
 鑲白旗䝉古馬甲長生之妻佟佳氏
 鑲白旗䝉古馬甲巴拜之妻莾古特氏
 鑲白旗䝉古馬甲三雅圖之妻巴魯克泰氏
 鑲白旗蒙古監生扎爾敏之妻王氏
 鑲紅旗䝉古達色之未婚妻于氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍察漢之妻王氏
 鑲紅旗蒙古前鋒存住之妻王氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍黒色之妻王氏
[273-3b]
 鑲紅旗䝉古馬甲恒徳之妻王氏
 鑲紅旗䝉古領催福夀之妻馬佳氏
 鑲紅旗蒙古馬甲格墨爾之妻巴林氏
 鑲紅旗䝉古馬甲扎錫之妻蔡佳氏
 正藍旗䝉古馬甲濃阿里之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗蒙古馬甲達蘭達之妻齊墨徳氏
 正藍旗䝉古領催晋保住之妻余氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍扎巴拉之妻什氏
[273-4a]
 鑲藍旗蒙古䕶軍張保住之妻李氏
 鑲藍旗䝉古領催六兒之妻紅氏
 鑲藍旗䝉古馬甲邁拉遜之妻達爾衮氏
 鑲藍旗蒙古馬甲小兒之妻李氏
 鑲藍旗䝉古閑散三兒之妻葉氏
 鑲藍旗䝉古馬甲劉保住之妻任氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍常久之妻楊氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍和楞額之妻勒忒氏
[273-4b]
 鑲藍旗䝉古領催二格之妻錫徳楚布氏
 鑲藍旗蒙古領催五十六之妻張氏以上俱乾隆/元年 旌
 表/
 鑲黄旗䝉古馬甲七十七之妻趙氏
 鑲黄旗䝉古前鋒多爾吉之妻趙氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍輟喜之妻李氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍蘇郎之妻劉氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍喜兒之妻何氏
[273-5a]
 鑲黄旗䝉古䕶軍色楞之妻馮氏
 鑲黄旗䝉古馬甲都楞之妻郎氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍阿必達之妻李氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍色納克之妻張氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍五保之妻楊氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍福保之妻張氏
 鑲黄旗䝉古領催黒説子之妻何氏
 鑲黄旗䝉古領催校扎喜内之妻李氏
[273-5b]
 鑲黄旗蒙古䕶軍茍色之妻陳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲保住之妻正氏
 鑲黄旗䝉古桅牧伊瑪竒之妻馮氏
 鑲黄旗蒙古筆帖式徳保之未婚妻他塔喇氏
 正黄旗䝉古閑散宣記之妻博爾濟克氏
 正黄旗䝉古馬甲長生之妻卓們齊特氏
 正黄旗蒙古馬甲伍濟爾之妻赫舍里氏
 正白旗䝉古領催福夀之妻阿拉克楚氏
[273-6a]
 正白旗䝉古馬甲烏拉爾齊之妻楊氏
 正白旗蒙古馬甲鄂齊爾之妻牛氏
 正白旗䝉古馬甲沙子之妻張氏
 正白旗䝉古領催福夀之妻阿拉克禇氏
 正白旗蒙古馬甲烏拉爾計之妻楊氏
 正紅旗䝉古馬甲官保之妻侯氏
 鑲紅旗䝉古馬甲額爾吉圖之妻趙氏
 鑲紅旗蒙古筆帖氏佛保之妻努燕博羅特氏
[273-6b]
 鑲紅旗䝉古領催雙鼎之妻章京氏
 鑲紅旗䝉古領催花色之妻陳氏
 鑲藍旗䝉古領催喇八十之妻王氏
 鑲藍旗蒙古馬甲楊烏利之妻敖佳特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲諾海之妻敖羅特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲託布克之妻杜氏以上俱於乾/隆二年
 旌表/
 正黄旗蒙古䕶軍班達爾史之妻拜玉特氏
[273-7a]
 正黄旗䝉古前鋒雅圖之妻李氏
 正黄旗䝉古䕶軍妞色之妻王氏
 正黄旗蒙古䕶軍懐徳之妻闗氏
 正黄旗䝉古馬甲瓦禄之繼妻劉氏
 正黄旗䝉古領催存住之妻李氏
 正黄旗蒙古䕶軍巴彦岱之妻周氏
 正黄旗䝉古䕶軍烟九兒之妻王氏
 正黄旗䝉古親軍兆住之妻劉氏
[273-7b]
 正黄旗蒙古䕶軍根徳邵之妻馬氏
 正黄旗䝉古佐領巴朗之妻栢玉特氏
 正黄旗䝉古䕶軍老米之妻孟氏
 正黄旗蒙古領催雅泰之妻吴氏
 正白旗蒙古弓匠阿里衮之妻舒氏
 正紅旗䝉古䕶軍巴圖之妻扎魯特氏
 正紅旗䝉古䕶軍黒狗之妻格爾納氏
 正紅旗䝉古䕶軍索曖之妻哈起克氏
[273-8a]
 鑲白旗蒙古馬甲六十之妻張氏
 鑲白旗䝉古䕶軍阿玉史之妻保郭羅忒氏
 鑲白旗䝉古鎗手白起之妻布拉克齊忒氏
 鑲白旗蒙古䕶軍扎爾布之妻阿蘇忒氏
 鑲白旗蒙古䕶軍卓博多之妻巴魯忒氏
 鑲白旗䝉古䕶軍和尚之妻趙氏
 鑲白旗䝉古馬甲海拉太之妻巴林氏
 鑲白旗蒙古䕶軍鄂齊爾扎穆蘇之妻臧氏
[273-8b]
 鑲白旗䝉古䕶軍班第之妻巴林氏
 鑲白旗䝉古親軍校穆賽之妻西爾塔理氏
 鑲白旗蒙古䕶軍錫爾徳克之妻烏爾扎氏
 正藍旗䝉古䕶軍達蘭泰之妻彭氏
 鑲藍旗䝉古馬甲鄂莫克圖之妻柯史克特氏
 鑲藍旗蒙古鳥鎗䕶軍華色之妻魏氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍羅爾扎之妻張氏
 鑲藍旗䝉古親軍瑪喜之妻何氏
[273-9a]
 鑲藍旗蒙古䕶軍廣柱之妻吴氏
 鑲藍旗䝉古馬甲和尚之妻陳氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍長夀之妻安氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍三達色之妻蔡氏
 鑲藍旗䝉古馬甲趕金兒之妻王氏
 鑲藍旗䝉古馬軍諾和圖之妻崔氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍阿必達之妻烏爾蘇氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍拜達爾之妻巴玉特氏
[273-9b]
 鑲藍旗䝉古馬甲八十四之妻張氏
 鑲藍旗蒙古親軍和雅圖之妻恵氏
 鑲藍旗䝉古親軍常明之妻姚氏以上俱於乾隆/三年 旌表
 鑲黄旗䝉古親軍烏雅圖之妻張氏
 鑲黄旗䝉古前鋒喀爾喀之妻額勒忒氏
 鑲黄旗蒙古閒散保住之妻張氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍五十爾之妻朱氏
 鑲黄旗䝉古前鋒七夀之妻馬氏
[273-10a]
  鑲黄旗蒙古馬甲五十之妻楊氏
  鑲黄旗䝉古領催昻色之妻畢氏
  鑲黄旗䝉古前鋒齊夀之妻馬氏
  正黄旗蒙古䕶軍常保之妻和氏
  正黄旗䝉古親軍凌存之繼妻吴氏
  正黄旗䝉古馬甲黒雅圖之妻張氏
  正白旗䝉古馬甲恩厄木之妻和舍里氏
  正白旗䝉古䕶軍蘇珠克圖之妻何氏
[273-10b]
  正白旗蒙古筆帖式厄爾克圖之妻何氏
  正紅旗䝉古索住之妻巴玉特氏
  正紅旗䝉古騎都尉色楞之妻竒墨司氏
  正紅旗䝉古騎都尉額爾得厄之妻栢河落特氏
  正紅旗蒙古馬甲克什特之妻卓特氏
  正紅旗䝉古䕶軍布彦圖之妻公克里氏
  正紅旗蒙古䕶軍諾木琿之妻白玉特氏
  正紅旗䝉古馬甲濟蘭泰之妻文氏
[273-11a]
 正紅旗䝉古領催朱爾泰之妻沙爾圖氏
 鑲白旗蒙古䕶軍石代之妻多林氏
 鑲白旗䝉古䕶軍常明之妻黄氏
 鑲白旗䝉古䕶軍阿必達之妻紀氏
 鑲白旗蒙古馬甲扎木素之妻来竒特氏
 鑲白旗䝉古馬甲沙克都爾扎布之妻莽諾特氏
 鑲白旗䝉古䕶軍鄂齊爾之妻特齊氏
 鑲紅旗蒙古馬甲瑪拉玉之妻覺羅禪氏
[273-11b]
 鑲紅旗䝉古馬甲進步之妻杜佳氏
 鑲紅旗䝉古閑散黄毛之妻巴雅克氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍張泰之妻扎魯特氏以上俱於/乾隆四年
  旌表/
 正黄旗䝉古馬甲臘八兒之妻李氏
 正白旗䝉古親軍都爾巴之妻玉出特氏
 正紅旗䝉古親軍色仍鄂之妻白氏
 正紅旗䝉古閑散栢起之妻納喇氏
[273-12a]
 正紅旗䝉古馬甲黒狗之妻白玉特氏
 正紅旗蒙古䕶軍増舒之妻梅色里氏
 鑲白旗䝉古䕶軍達爾扎之妻博爾濟錦氏
 鑲白旗䝉古馬甲扎什之妻布爾喀齊忒氏
 鑲白旗蒙古䕶軍巴林之妻劉氏
 鑲白旗䝉古閑散舍冷之妻趙氏
 鑲白旗䝉古䕶軍白達色之妻劉氏
 鑲白旗蒙古䕶軍阿蘭太之妻翁牛特氏
[273-12b]
 鑲白旗䝉古䕶軍蘇珠克圖之妻克徹特氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍噶爾瑪之妻泥什勒氏
 鑲紅旗蒙古䕶軍校丑色之妻劉氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍羅爾代之妻張氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍黒色之妻張氏
 正藍旗蒙古馬甲常的保之妻敖氏
 鑲藍旗䝉古馬甲茄藍保之妻楊氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍那木泰之妻王氏
[273-13a]
 鑲藍旗蒙古馬甲花色之妻李氏以上俱扵乾隆/五年 旌表
 鑲黄旗䝉古馬甲蘇延太之妻烏蘇氏
 正黄旗䝉古䕶軍兆特巴之妻何氏
 正紅旗蒙古前鋒佛保之妻劉氏
 正紅旗䝉古䕶軍靠山之妻金氏
 正紅旗䝉古䕶軍校阿吉圖之妻韓佳氏
 正紅旗蒙古䕶軍劉住之妻白玉特氏
 正紅旗䝉古馬甲阿思哈那之妻鈕祜祿氏
[273-13b]
 正紅旗䝉古馬甲烏三保之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗蒙古閑散達拉之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗䝉古馬甲額爾特之妻扎庫塔氏
 正紅旗䝉古馬甲尼魯代之妻葉赫氏
 正紅旗蒙古馬甲英格之妻雅木濟氏
 鑲白旗蒙古䕶軍長安之妻陳氏
 鑲白旗䝉古䕶軍關保之妻王氏
 鑲白旗蒙古䕶軍沙錦之妻傅氏
[273-14a]
 鑲白旗䝉古前鋒常明之妻他塔喇氏
 鑲白旗䝉古雲騎尉明阿塔之妻多竒忒氏
 鑲白旗蒙古拜唐阿雅圖之妻穆和林氏
 鑲白旗䝉古馬甲李六之妻里克哩氏
 鑲白旗䝉古馬甲烏薩納之妻托科囉氏
 鑲紅旗蒙古領催瑚魯木史之妻楊氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍花色之妻王氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍蘇住客之妻克勒得氏
[273-14b]
 鑲紅旗蒙古馬甲博什特之妻傅氏
 鑲紅旗䝉古馬甲吉言達頼之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗䝉古馬甲瑪爾吉納之妻舒穆祿氏
 鑲紅旗蒙古馬甲特布西之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗䝉古馬甲穏特之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗䝉古馬甲珠蘭太之妻墨勒哲埒氏
 正藍旗蒙古馬甲凌保之妻阿克集哩氏
 正藍旗䝉古馬甲倭西勒之妻瑪喜氏
[273-15a]
 鑲藍旗䝉古鳥鎗䕶軍二格之妻和氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍和達色之妻王氏
 鑲藍旗䝉古馬甲和尚之妻蘇氏以上俱於乾隆/六年 旌表
 鑲黄旗䝉古馬甲圖英之妻呂氏
 鑲黄旗蒙古馬甲常住爾之妻劉氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍孟克之妻田氏
 鑲黄旗䝉古馬甲鄂拜之妻西特赫爾氏
 鑲黄旗蒙古馬甲武密集拉之妻尼瑪齊氏
[273-15b]
 鑲黄旗蒙古馬甲伯祿之妻舒穆祿氏
 正黄旗䝉古䕶軍常明之妻闗氏
 正黄旗䝉古䕶軍西拉登之妻王氏
 正黄旗蒙古前鋒田保之妻李氏
 正黄旗䝉古䕶軍白竒徳之妻張氏
 正黄旗䝉古馬甲三加保之妻李氏
 正黄旗蒙古䕶軍八格之妻王氏
 正白旗䝉古䕶軍阿南達之妻張氏
[273-16a]
  正白旗䝉古䕶軍校巴彦之妻李氏
  正白旗蒙古䕶軍七十之妻王氏
  正白旗䝉古領催常阿之妻扎斯呼哩氏
  正白旗䝉古馬甲扎蘭塔之妻西特赫爾氏
  正白旗蒙古馬甲充額之妻扎斯呼哩氏
  正白旗䝉古閑散西哩之妻啟塔哩氏
  正白旗䝉古叅領薩木丹之妻和舍里氏
  正紅旗蒙古親軍恩得爾虎之妻格爾博特氏
[273-16b]
  正紅旗䝉古領催赫勒達色之妻烏扎拉氏
  正紅旗䝉古馬甲喀爾遜之妻呼西哈哩氏
  正紅旗蒙古馬甲犒申之妻墨勒集哩氏
  正紅旗䝉古牧長察勒必善之妻烏扎拉氏
  鑲白旗䝉古馬甲敦住克之妻烏拉哈氏
  正藍旗䝉古馬甲特稜特之妻烏拉氏
  正藍旗䝉古閑散墨爾吉之妻扎斯呼哩氏
  正藍旗䝉古馬甲克西布之妻扎哈齊氏
[273-17a]
 鑲藍旗䝉古鳥鎗䕶軍七格之妻白氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍諾海之妻張氏
 鑲藍旗蒙古馬甲阿穆之妻尼雅哈哩氏
 鑲藍旗䝉古馬甲愛呼之妻李氏
 鑲藍旗䝉古領催楚木齊哩之妻烏拉扎氏
 鑲藍旗蒙古馬甲甘岱之妻王氏
 鑲藍旗䝉古馬甲尼堪之妻西克特哩氏
 鑲藍旗䝉古馬甲愛三之妻扎嚕特氏
[273-17b]
 鑲藍旗䝉古牧丁尼堪之妻烏扎拉氏
 鑲藍旗䝉古領催伊哈訥之妻玻霍勒圖氏
 鑲藍旗䝉古水手伊爾巴善之妻西特赫爾氏以/上
 俱於乾隆七/年 旌表
 鑲黄旗䝉古馬甲諾媚之妻白氏
 正黄旗蒙古䕶軍色楞敦住之妻白氏
 正黄旗䝉古馬甲四十兒之妻馬氏
 正黄旗䝉古筆帖式碩色之妻傅氏
[273-18a]
 正黄旗蒙古七品官克什勒之妻李氏
 正黄旗䝉古閑散吉蘭泰之妻拜玉特氏
 正黄旗䝉古䕶軍巴彦之妻黄氏
 正白旗蒙古䕶軍薩木第之妻陳氏
 正紅旗䝉古雲騎尉西倫之妻台處克氏
 正紅旗䝉古鳥鎗䕶軍富保之妻徐氏
 正紅旗蒙古馬甲博第之妻巴魯特氏
 鑲白旗䝉古䕶軍卓特巴之妻杭嘠談氏
[273-18b]
 鑲白旗䝉古馬甲岳爾吉圖之妻耨勒特氏
 鑲白旗蒙古䕶軍拉思巴之妻科爾得氏
 鑲紅旗䝉古閑散額洛格圖之繼妻何氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍二丫頭之妻王氏
 鑲紅旗蒙古前鋒七十之妻王氏
 鑲紅旗䝉古馬甲巴牙克散之妻何布氣特氏
 鑲紅旗䝉古馬甲七星保之妻察穆齊氏
 鑲紅旗䝉古馬甲色楞之妻鄂爾圖特氏
[273-19a]
 鑲紅旗䝉古馬甲顧魯之妻莽努特氏
 鑲藍旗䝉古領催塞楞之妻趙氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍恩柯之妻徐氏
 鑲藍旗䝉古鳥鎗馬甲四十兒之妻楊氏
 鑲藍旗䝉古領催索住之妻克布柯特氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍哈爾圖之妻薛氏
 鑲藍旗䝉古親軍圖薩圖之妻王氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍三格之妻季氏以上俱於乾隆/八年 旌表
[273-19b]
 鑲黄旗蒙古騎都尉圖薩圖之妻莫氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍法楊五之妻王氏
 鑲黄旗䝉古閑散布達之妻張氏
 正黄旗蒙古䕶軍克什圖之妻吴氏
 正黄旗䝉古䕶軍狗子之妻張氏
 正黄旗䝉古馬甲色楞之妻孫氏
 正黄旗蒙古馬甲巴圖之妻周氏
 正黄旗䝉古閑散圖爾遜之妻劉氏
[273-20a]
 正白旗䝉古前鋒羅布藏之妻把岳特氏
 正白旗蒙古䕶軍五米之妻古爾魯特氏
 正白旗䝉古䕶軍察漢扣之妻哈魯特氏
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍謨木圖之妻拜玉忒氏
 正紅旗蒙古䕶軍格根之妻張氏
 正紅旗䝉古䕶軍塔必太之妻李氏
 正紅旗䝉古前鋒托蘭太之妻拜玉特氏
 正紅旗蒙古鳥鎗䕶軍諾爾布之妻朱氏
[273-20b]
 正紅旗䝉古馬甲三家保之妻烏契特氏
 正紅旗䝉古䕶軍他必太之妻李佳氏
 鑲白旗䝉古䕶軍諾穆七帶之妻扎魯特氏
 鑲白旗䝉古䕶軍阿拉賽之妻桑氏
 鑲白旗蒙古䕶軍六十之妻竒墨特氏
 鑲白旗蒙古馬甲奔弟之妻哈氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍紀蘭太之妻白氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍達色之妻薊氏
[273-21a]
 鑲藍旗蒙古䕶軍七十一之妻李氏
 鑲藍旗䝉古親軍巴圖爾之妻和勒特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲達頼之妻鄂爾和魯特氏以上/俱於
 乾隆九年/ 旌表/
 鑲黄旗蒙古馬甲依發那之妻托庫羅氏
 正黄旗䝉古領催四格之妻吴氏
 正黄旗䝉古領催回色之妻馬氏
 正白旗蒙古䕶軍懐塔之妻闗氏
[273-21b]
 正白旗䝉古親軍敦住之妻黄氏
 正白旗䝉古馬甲薩哈連之妻木爾查氏
 正白旗蒙古馬甲拉哈之妻富察氏
 正白旗䝉古閑散扎金太之妻查哈拉氏
 正白旗䝉古馬甲扎哈爾圖之妻𤓰勒佳氏
 正白旗䝉古馬甲瑪喀那之妻扎庫他氏
 正紅旗䝉古親軍吾牙圖之妻景氏
 正紅旗䝉古䕶軍六十九之妻馮氏
[273-22a]
 正紅旗蒙古驍騎校達虎之妻布拉雅圖氏
 鑲白旗䝉古䕶軍常格之妻張氏
 鑲白旗䝉古户部員外郎那繼祖之妻他塔喇氏
 鑲白旗蒙古䕶軍扎薩克之妻劉氏
 鑲白旗䝉古馬甲黄達色之妻白氏
 鑲白旗䝉古馬甲色爾忒之妻富察氏
 鑲白旗蒙古馬甲畨都之妻扎拉立氏
 鑲白旗䝉古馬甲瑚爾吉那之妻尼馬察氏
[273-22b]
 鑲紅旗䝉古䕶軍徳夀之妻劉氏
 鑲紅旗蒙古親軍齊立克特之妻李氏
 鑲紅旗䝉古馬甲存住之妻劉氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍八十兒之妻賈氏
 鑲紅旗䝉古鳥鎗䕶軍黒達子之妻崔氏
 正藍旗䝉古馬甲西忒庫之妻楊氏
 正藍旗蒙古馬甲圖墨訥之妻尼馬察氏
 正藍旗䝉古馬甲達西河力之妻秦楚拉氏
[273-23a]
 正藍旗䝉古馬甲布達拉之妻索綽羅氏
 正藍旗蒙古領催庫若訥之妻托庫羅氏
 正藍旗䝉古䕶軍退尼勒之妻閆氏
 鑲藍旗䝉古鳥鎗䕶軍六雅圖之妻王氏
 鑲藍旗蒙古親軍五十一之妻好氏
 鑲藍旗䝉古馬甲達蘭太之妻徐氏
 鑲藍旗䝉古筆帖式沙里之妻巴玉特氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍甘珠爾之妻魏古特氏
[273-23b]
 鑲藍旗䝉古䕶軍布達里之妻博爾濟特氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍二黒之妻史氏
 鑲藍旗䝉古鳥鎗䕶軍三雅圖之妻巴氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍存住之妻烏拉特氏以上俱於/乾隆十年
   旌表/
 鑲黄旗䝉古䕶軍校阿什圖之妻厄諾特氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍二達色之妻綽忒氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍傅勒和之妻趙氏
[273-24a]
 鑲黄旗䝉古前鋒木户爾之妻博羅特氏
 正黄旗䝉古馬甲六格之妻趙氏
 正黄旗蒙古䕶軍噶爾圖之妻額魯特氏
 正黄旗䝉古䕶軍六什之妻那氏
 正黄旗䝉古䕶軍巴雅思胡郎之妻趙氏
 正白旗蒙古馬甲胡必達之妻陳氏
 正白旗䝉古馬甲憨班之妻卓特氏
 正白旗䝉古委署䕶軍校瑪世之妻唐氏
[273-24b]
  正白旗蒙古驍騎校齊齊克之妻查庫他氏
  正紅旗䝉古馬甲那親之妻蘇魯氏
  正紅旗䝉古馬甲布達拉之妻尼瑪齊氏
  鑲白旗蒙古筆帖式岳蘭之妾白氏
  鑲紅旗䝉古馬甲七十四之未婚妻張氏
  鑲紅旗䝉古馬甲七陳太之妻噶氏
  鑲紅旗䝉古䕶軍六斤之妻劉氏
  鑲紅旗䝉古閑散五小之妻王氏
[273-25a]
 鑲紅旗䝉古䕶軍克錫圖之妻佟氏
 鑲紅旗蒙古弓匠達哈立之妻張氏
 鑲紅旗䝉古領催阿必達之妻白氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍發福之妻公氏
 正藍旗䝉古領催多爾吉之妻蘇呢特氏
 正藍旗䝉古馬甲山濟思哈之妻顔扎氏
 鑲藍旗䝉古馬甲達頼之妻吉魯特氏
 鑲藍旗蒙古馬甲王家保之妻鈕祜禄氏
[273-25b]
 鑲藍旗䝉古馬甲吉爾海之妻伊爾庫勒氏
 鑲藍旗䝉古閑散布蘭太之妻他塔喇氏
 鑲藍旗䝉古馬甲朱蘭瑪之妻陳氏
 鑲藍旗䝉古鳥鎗䕶軍那燕太之妻散氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍七金兒之妻西勒特克氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍薩哈連之妻卜氏以上俱於乾/隆十一年
  旌表/
 鑲黄旗䝉古郎中保住之妻趙氏
[273-26a]
 鑲黄旗䝉古䕶軍玉和圖之妻羅氏
 鑲黄旗蒙古閑散榮保之妻白氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍明安之妻許氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍佛住之妻格氏
 鑲黄旗蒙古馬甲岳色之妻莽弩特氏
 鑲黄旗䝉古馬甲伊列勒之妻卜氏
 鑲黄旗䝉古馬甲曼都之妻白氏
 鑲黄旗蒙古馬甲巴查爾之妻楊氏
[273-26b]
 鑲黄旗䝉古馬甲車星額之妻巴雅爾氏
 鑲黄旗䝉古領催阿玉什之妻賈氏
 正黄旗蒙古閑散諾爾布之妻拜玉特氏
 正黄旗䝉古閑散愛興阿之妻白氏
 正黄旗䝉古馬甲常保住之妻雷氏
 正白旗蒙古鳥鎗䕶軍齊起克之妻秦氏
 正白旗䝉古馬甲阿布達哈之妻卓佳氏
 正紅旗䝉古馬甲齊納爾圖之妻巴魯特氏
[273-27a]
  正紅旗蒙古馬甲色哷恩之妻杭氏
  正紅旗蒙古前鋒巴查爾之妻汪基氏
  正紅旗䝉古馬甲兆住之妻吴氏
  正紅旗䝉古䕶軍巴圖之妻布拉起氏
  鑲白旗蒙古䕶軍三達色之妻于氏
  鑲白旗䝉古副驍騎校六十之妻趙氏
  鑲白旗䝉古䕶軍寳太之妻裘氏
  鑲白旗蒙古䕶軍七十六之妻楊氏
[273-27b]
 鑲紅旗䝉古閑散色楞之妻張氏
 鑲紅旗䝉古馬甲南昌之妻佟佳氏
 鑲紅旗䝉古驍騎校摩垂之妻周氏
 鑲紅旗䝉古養育兵費楊安之妻吴氏
 鑲紅旗䝉古馬甲查哈哩之妻楊燕氏
 鑲紅旗蒙古馬甲廟受之妻趙氏
 鑲紅旗䝉古閑散岱成之妻納喇氏
 鑲藍旗䝉古馬甲朱爾哈岱之妻卓諾特氏
[273-28a]
 鑲藍旗蒙古馬甲恩可之妻何氏
 鑲藍旗䝉古閑散三達色之妻張氏以上俱於乾/隆十二年
  旌表/
 鑲黄旗䝉古雲騎尉佛保住之妻額爾圖氏
 正黄旗蒙古前鋒三格之妻黄佳氏
 正黄旗䝉古䕶軍常舒之妻馮氏
 正白旗䝉古䕶軍徳勝之妻楊氏
 正白旗蒙古䕶軍白格之妻江氏
[273-28b]
 正白旗䝉古親軍三達色之妻吴氏
 正白旗䝉古親軍垂扎布之妻敖氏
 正白旗䝉古筆帖式䨇定之妻白氏
 正白旗䝉古拜唐阿倪瑪齊之妻顔扎氏
 正紅旗䝉古前鋒魯善之妻張氏
 正紅旗蒙古佐領拜斯呼琅之妻沈氏
 正紅旗䝉古馬甲穆江之妻何氏
 正紅旗蒙古馬甲達密爾圖之妻烏扎拉氏
[273-29a]
 鑲白旗䝉古閑散趙那蘇圖之妻王氏
 鑲白旗䝉古閑散阿爾布坦之妻鄂爾諾忒氏
 鑲白旗蒙古前鋒衆神保之妻黄氏
 鑲白旗䝉古親軍舞羽吐之妻趙氏
 正藍旗䝉古馬甲三住保之妻佟佳氏
 鑲藍旗䝉古馬甲蒙庫岱之妻張氏
 鑲藍旗䝉古馬甲舒琿泰之妻尼瑪齊氏
 鑲藍旗䝉古馬甲索謨諾之妻墨勒哲哷氏
[273-29b]
 鑲藍旗䝉古馬甲巴彦圖之妻郭氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍薩哈亷之妻朱氏以上俱於乾/隆十四年
  旌表/
 鑲黄旗䝉古馬甲薩都瓦之妻劉氏
 鑲黄旗蒙古領催昌福之妻趙氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍那爾太之妻那里滚氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍扎里爾色之妻張氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍官保之妻吴氏
[273-30a]
 鑲黄旗䝉古䕶軍根底之妻王氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍安底之妻周氏
 鑲黄旗蒙古馬甲伊忒格爾圖之妻李氏
 鑲黄旗䝉古領催沙什巴之妻巴岳特氏
 鑲黄旗䝉古馬甲八十之妻西爾徳忒氏
 鑲黄旗䝉古馬甲永貴之妻格勒爾氏
 鑲黄旗蒙古馬甲倫太之妻覺羅氏
 鑲黄旗䝉古馬甲南太之妻博爾濟忒氏
[273-30b]
 鑲黄旗䝉古馬甲明紹之妻朱爾庫忒氏
 鑲黄旗蒙古馬甲巴倫太之妻巴林氏
 鑲黄旗䝉古馬甲六哥之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗䝉古馬甲官保之妻拜都克氏
 鑲黄旗蒙古閑散汪阿那之妻莫爾得里氏
 正黄旗䝉古領催木胡爾之妻張氏
 正黄旗䝉古䕶軍二格之妻周氏
 正黄旗䝉古親軍校格勒爾徳之妻嘠竒特氏
[273-31a]
 正白旗䝉古領催哈爾口之妻陳氏
 正白旗䝉古馬甲薩爾太之妻李氏
 正白旗蒙古䕶軍扎使之妻顧氏
 正白旗䝉古前鋒圖思圖之妻安氏
 正白旗䝉古馬甲閙海之妻韓氏
 正白旗蒙古䕶軍篇圖之妻徐氏
 正白旗䝉古馬甲戚紹之妻𤓰勒佳氏
 正白旗䝉古馬甲南泰之妻鳥扎拉氏
[273-31b]
 正白旗蒙古馬甲田紹之妻𤓰勒佳氏
 正白旗䝉古馬甲舒林阿之妻趙佳氏
 正紅旗䝉古馬甲栢存之妻邵氏
 正紅旗蒙古馬甲設楞之妻舒嚴氏
 正紅旗䝉古馬甲哈爾扣之妻倭勒氏
 正紅旗䝉古馬甲六十一之妻葉赫里氏
 正紅旗䝉古馬甲拜呀思胡郎之妻卓特氏
 正紅旗蒙古馬甲錢糧之妻巴林氏
[273-32a]
 正紅旗䝉古馬甲呀圖之妻巴林氏
 正紅旗䝉古馬甲烏爾圖那蘇圖之妻黄氏
 鑲白旗䝉古馬甲多爾濟之妻佟阿拉氏
 鑲白旗蒙古馬甲巴圖之妻查薩克氏
 鑲白旗䝉古驍騎校柯爾特之妻范氏
 鑲紅旗䝉古馬甲黒達子之妻張佳氏
 鑲紅旗蒙古馬甲格們之妻卓特氏
 鑲紅旗䝉古馬甲呀圖之妻格濟勒氏
[273-32b]
 鑲紅旗䝉古馬甲舒常之妻純布魯氏
 鑲紅旗蒙古馬甲常香保之妻李佳氏
 正藍旗䝉古馬甲長紹之妻巴魯特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲栢竒之妻瑪佳氏
 鑲藍旗蒙古馬甲穆克登布之妻扎爾起克氏
 鑲藍旗䝉古馬甲二哥之妻撒黒斯氏
 鑲藍旗䝉古馬甲嚴紹之妻烏古濟氏
 鑲藍旗蒙古馬甲額爾何圖之妻布爾哈齊氏以/上
[273-33a]
 俱於乾隆十四/年 旌表
 鑲黄旗䝉古領催法太之妻鄭氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍吴爾圖那蘇圖之妻張氏
 鑲黄旗䝉古馬甲明夀之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗䝉古領催世圖之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗䝉古馬甲阿金太之妻索尼氏
 鑲黄旗蒙古馬甲六十五之妻鄂卓克氏
 鑲黄旗䝉古馬甲七十之妻郭羅特氏
[273-33b]
 鑲黄旗䝉古馬甲長明之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗蒙古馬甲阿那達之妻戳勒親氏
 正黄旗䝉古領催富明之妻王氏
 正黄旗䝉古領催楊住兒之妻張氏
 正黄旗蒙古馬甲佔住之妻白氏
 正黄旗䝉古拜唐阿什圖之妻李氏
 正黄旗䝉古馬甲二達那之妻馮氏
 正黄旗蒙古馬甲達爾呼代之妻額爾圖氏
[273-34a]
 正黄旗䝉古馬甲五十三之妻索多羅氏
 正黄旗䝉古前鋒富哈太之妻舒穆禄氏
 正黄旗蒙古馬甲卓爾呼代之妻傲氏
 正黄旗䝉古馬甲哈什圖之妻洪古羅氏
 正黄旗䝉古馬甲舍神太之妻伊拉理氏
 正黄旗蒙古馬甲佛保之妻拉忒古忒氏
 正黄旗䝉古馬甲班達勒西之妻豪竒忒氏
 正白旗䝉古馬甲松阿里之妻呼克西勒氏
[273-34b]
 正白旗蒙古馬甲保僧之妻竒穆特氏
 正白旗䝉古馬甲達蘭太之妻竒克氏
 正白旗䝉古馬甲四達色之妻納喇氏
 正紅旗蒙古馬甲五家保之妻西爾得斯氏
 正紅旗䝉古馬甲諾穆圖之妻巴禄氏
 正紅旗䝉古馬甲諾莫圖之妻洪郭羅氏
 正紅旗蒙古馬甲阿金太之妻索尼氏
 正紅旗蒙古䕶軍七十之妻李氏
[273-35a]
 鑲白旗蒙古馬甲雅額之妻巴里克氏
 鑲白旗䝉古領催達蘭太之妻巴玉忒氏
 鑲白旗䝉古馬甲楊保住之妻王氏
 鑲紅旗蒙古馬甲五十六之妻張氏
 鑲紅旗䝉古親軍太保之妻阿氏
 鑲紅旗䝉古馬甲常徳之妻鄭氏
 鑲紅旗䝉古馬甲達蘭太之妻巴林氏
 鑲紅旗蒙古馬甲達蘭太之妻巴魯特氏
[273-35b]
 鑲紅旗䝉古領催世圖之妻鈕祜禄氏
 鑲紅旗䝉古馬甲阿金太之妻索尼氏
 正藍旗蒙古鐵匠色木特庫之妻西赫赫爾氏
 正藍旗䝉古馬甲黒雅頭之妻巴玉忒氏
 鑲藍旗䝉古馬甲查蘇七之妻阿里滿氏
 鑲藍旗蒙古馬甲天保住之妻竒穆克氏
 鑲藍旗䝉古領催長世保之妻索佳氏
 鑲藍旗䝉古馬甲茂岱之妻魁雅拉氏
[273-36a]
 鑲藍旗蒙古馬甲令春保之妻傅索特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲瑪寔之妻孫岳克氏
 鑲藍旗䝉䕶䕶軍毛思郎之妻石氏以上俱於乾/隆十五年
  旌表/
 
 
 
 
[273-36b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百五十九