KR3l0034 東齋記事-宋-范鎭 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 提要
 東齋記事六卷  小說家𩔖一雜事之屬/
  臣/等謹案東齋記事六卷宋范鎮撰鎮字景
  仁華陽人仕履事迹具宋史本傳是書據其
  自序乃元豐中作宋藝文志作十二卷文獻
  通考作十卷舊本久佚未能考其孰是今採
  輯永樂大典所收以𩔖編次釐為五卷又江
[000-1b]
  少虞事實𩔖苑曾慥𩔖説亦多引之今刪除
  重複續為補遺一卷雖未必鎮之完書然以
  宋志及通志所載卷數計之㡬於得其强半
  矣王得臣麈史載是書為鎮退居時作故所
  記蜀事較夥晁公武讀書志稱崇觀問以其
  多及先朝故事禁之今觀其書多宋代祖宗
  美政無所謂誹訕君父得罪名教之語特以
  所記之諸事皆與熙寜新法𨼆然相反殆有
[000-2a]
  寓意於其間故鎮入黨籍而是書亦與蘇黄
  文字同時禁絶迨南渡以後黨禁既解其書
  復行是禁之特惡其異議耳非真得罪於朝
  廷也今所存諸條句下如張繪註曰京板作
  張綸之𩔖凡有數處是當時刋本且不一而
  足矣鎮與司馬光相善惟論樂不合此書所
  記尚齗齗相争而於胡瑗阮逸詞氣尤不能
  平盖始終自執所見者他如記蔡襄為蛇精
[000-2b]
  之𩔖頗渉語怪記室韋人三眼突厥人牛蹄
  之𩔖亦極妄誕皆不免稗官之習故通考列
  之小説家然核其大綱終非碧雲騢東軒筆
  録諸書所能並論也乾隆四十六年九月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀