KR4d0499 檜亭集-元-丁復 (WYG)


[006-1a]
欽定四庫全書
 檜亭集卷六    元 丁復 撰
 近體五言絶句/
  題李息齋枯木竹圖
霜柯洞庭寒露葉渭川冷幽人羙清夜獨寫秋燈影
  題牧牛圖
邈爾三尺童御此兩觳觫春風笠底回前村燒㾗緑
  與韓成之飲分韻得多字/
[006-1b]
壯髪颯衰素故山鬱嵯峨鄉書千里發客淚一時多
  送單道明常州迎婦
單郎晉陵去絶似向秦臺後夜簫聲發雙騎彩鳯來
  題宣和畫卷
澹意芙蓉外閒情翡翠邊波翻太液水分送向南船
  送僧還洪
颿開建業水人上豫章臺許令蛟腥起滕王雨色來
  飲酒
[006-2a]
北闕諸公貴東門幾客還瞥來缸面酒擕坐屋頭山
  贈孟通
孟通朔方彦領薦過昇州花發瓊林苑題詩向上頭
  題畵
青山多白雲佳樹雜芳植伊人不可招闗路日已夕
  送呉景賢赴廣東二首
秋浦同為客金陵祗得君天風復戯我吹作嶺南雲
隠之千載後共喜逺孫來為酌亷泉水殷勤寄鳯臺
[006-2b]
  紅白千葉梅
作白歲已晚能紅春未深天地固闕/
  黄蜀葵
憔悴宫人額離披道士身舉頭長見日草莽老為臣
  桃花
春色總可惜最憐紅未開留花能解事郎去待歸來
  題花宿鴈圖二首
修程倦霄漢清夢熟江湖夜乆水烟寂月明闗塞孤
[006-3a]
江漢月中白氷霜天上寒扁舟夜深夢猶自上長安
  賦山上松送常上人
松生在山上垂柯䕃其下人生苦别離念此歲寒者
  題周濟川墨竹
東窻亦既白疎竹淡摇影新梢未成實夜高飢鳯醒
  題黄晉卿寄用堂枯木竹圖用堂嘗寄蘭與/黄公公時喪母
太史悲蘐樹幽人贈佩蘭故揮風木淚持答翠琅玕
 
[006-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 檜亭集卷六