KR3l0097 洞冥記-漢-郭憲 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 洞冥記    小説家𩔖二異聞之屬/
 提要
  臣/等謹案洞冥記四卷舊本題後漢郭憲撰
  憲字子横汝南宋人官至光禄勲事迹具後
  漢書方術傳是書隋志止一卷唐志始作四
  卷文獻通考又有拾遺一卷晁公武讀書志
  引憲自序謂漢武明雋特異之主東方朔因
[000-1b]
  滑稽浮誕以匡諌洞心於道教使冥跡之奧
  昭然顯著故曰洞冥陳振孫書録解題云其
  别録又於御覽中抄出則四卷亦非全書别
  録當即拾遺也今憲序與拾遺俱已佚惟存
  此四巻核以諸書所引皆相符合盖猶舊本
  考范史載憲初以不臣王莽至焚其所賜之
  衣逃匿海濵後以直諌忤光武帝時有闗東
  觥觥郭子横之語盖亦剛正忠直之士范史
[000-2a]
  徒以世傳噀酒救火一事遂抑居方術之中
  其事與欒巴相同或有或無已不可定至於
  此書所載尤皆俶詭之談似未必真出憲手
  又詞采縟艶亦迥異東京或六朝文士依託
  為之歟然所言影娥池事唐上官儀用以入
  詩時稱博洽後來詞賦引用尤多盖以字句
  妍華足供采摭過而存之亦未嘗無禆於詞
  翰也乾隆四十二年五月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀